Orgelklasse

Orgel i samspill

Orgelklasse på Toppenkurset, Mosjøen, Nordland – Norge

Under oppdatering…

Unge organister inviteres til et unikt kurs med fokus på samspill. Kurset samler unge musikere fra Norge og Europa til en uke med musikalske eventyr på Vefsn Folkehøyskole «Toppen» i Mosjøen, Nordland.

Orgelklassen har plass for inntil seks organister i alderen 13 – 26 år. Ved stor pågang vil deltakere fra Nord-Norge ha fortrinnsrett.

Det er over hundre deltakere på Toppenkurset. Disse er inndelt i symfoniorkester, ungdoms- og juniororkester, pianoklasse og orgelklasse. Vi søker å utvikle de unge organistenes samspillferdigheter ved å legge til rette for samspill med instrumentalister, kammerensembler eller kammerorkester.

Stor internasjonal deltagelse skaper møter med profesjonelle kunstnere og utvider både det kunstneriske og det menneskelige perspektivet. Gjennom flere år har Engegårdkvartetten vært en del av den svært kompetente lærerstaben. Kunstnerisk leder for Toppenkurset er Trond Wika og mangeårig dirigent er Nicolas Carthy.

Orgelklassen starter opp fredag ettermiddag 29. juni – tre dager før Toppensymfonikerne. Dette for å forberede møtet med de andre musikerne. Kurset avslutter med en kirkekonsert torsdag kveld 5. juli. På denne konserten deltar hele Toppenkurset sammen med organistene og diverse kammermusikkgrupper. Toppensymfonikerne holder sin avsluttende symfoniske festkonsert tre dager etter dette.

Lærere for årets orgelklasse er Mila Thoors, Lycksele/Sverige og Lars Notto Birkeland, Oslo/Norge. Øivind Mikalsen er kursvert og instruktør.

Pris

Egenandelen for å delta er kr 3800 og betales via betalingsportalen på toppenkurset.no. Beløpet dekker opphold, undervisning og mat under hele kurset. Deltakerne blir automatisk medlem i kirkemusikksenter Nord sin orgelklubb. Vi anbefaler våre deltakere å søke støtte hos sitt lokale menighetsråd/kirkelige fellesråd.

For norske deltakere:

UNOF har fått støtte fra Det norske Kulturdepartement for å tilby subsidierte plasser på sommermusikkskolene. Norske deltakere som ellers ville hatt problemer med å betale, kan få dekket enten hele eller halve deltakeravgiften. Les mere om dette under «Priser for 2018» på Toppenkursets hjemmesider.

Nordiske deltakere utenom Norge kan søke Toppenkurset om stipend for inntil kr 2500 for å delta i orgelklassen.

Stipend

En deltaker kan få oppgaven med å spille Marco Enrico Bossi sin orgelkonsert op. 100 (versjon 2 i a-moll). Deltakeren får et stipend som dekker reise og opphold til Toppenkurset. For å komme i betraktning må det dokumenteres nivå på deltakeren. Send inn lydopptak for vurdering. Øivind Mikalsen og Lars Notto Birkeland er jury.

Repertoar:

Ved påmelding må deltakerne velge et av de forhåndsbestemte verkene fra repertoarlisten:

Marco Enrico Bossi; Concerto for orgel og orkester. opus 100.

Johann Christian Bach; Concerto d’organo i B, for strykere og orgel

Concerto in Es, for strykere og orgel

Concerto in F (Rondo), for strykere og orgel

Otto Olsson; Romanse, for fiolin og orgel

Gustav Holst; Concertante, for trombone og orgel

W. A. Mozart; Valgfri kirkesonate, for strykere og orgel

Kjell Mørk Karlsen; Suite for orgel og spellemannslag

Kom eventuelt med andre ønsker. NB! må meldes i god tid. Ta kontakt om vil vil ha tips til annet repertoar. Hvis du trenger å få tilsendt noter bes du å ta kontakt med Øivind Mikalsen: oivind.mikalsen@gmail.com

Annen info:

Orgler til disposisjon under Toppenkurset:

Marcussen & Søn fra 2010 med to manualer og pedal – 29 stemmer.

Hans Adolph Albrechtsen fra 1846 med et manual og pedal – 7 stemmer.

Heicko Lorentz 2014 orgelpositiv med 4 stemmer.

Hugo Mayer Orgelbau 1994 med to manualer og pedal – fire stemmer.

Harmonium

Elektronisk kirkeorgel

Instruktører på orgelkurset:
Lars Notto Birkeland, universitetslektor ved Norges Musikkhøgskole

Øivind Mikalsen, kantor i Dolstad kirke Mosjøen

Mila Ortgies Thoors, kantor i Lycksele Kirke, Sverige

Les mer om instruktørene her

Praktisk informasjon:

Orgelklassen mottar støtte fra Nordland Fylke og Ung kirkesang til kurset. Midlene fra Ung kirkesang forutsetter medlemskap og Kirkemusikksenter Nord har derfor sin egen orgelklubb (orgelklubben Fridthjov) innmeldt i organisasjonen. Medlemskap i denne er kun aktuelt for norske deltakere, og selvfølgelig frivillig. Vi anbefaler våre deltakere å søke støtte hos sitt lokale menighetsråd/kirkelige fellesråd.

De Unges Orkesterforbund (UNOF) jobber for at alle skal kunne spille i orkester. UNOF vil ikke at økonomi skal være et hinder for at barn og ungdom skal kunne spille og utvikle seg musikalsk. Derfor har UNOF har fått støtte av Kulturdepartementet for å tilby subsidierte plasser på sommermusikkskolene. De som ellers ville hatt problemer med å betale, kan få dekket enten hele eller halve deltakeravgiften. Les mer om dette her.

Ved påmelding må du skrive hvilke verk du ønsker å spille, sett de i prioritert orden fra 1-3. Hvis du trenger å få tilsendt noter bes du å ta kontakt med Øivind Mikalsen: oivind.mikalsen@gmail.com

Påmeldingsskjema finner du her

For spørsmål i forbindelse med orgelklassen, ta kontakt med:

Øivind Mikalsen
Kantor i Dolstad kirke
oivind.mikalsen@gmail.com
Tlf. 90019249

Tove Helen Bakkemo
Kirkemusikksenter Nord (KiN)
tb546@kirken.no
Tlf. 41648721
www.kin.no