Ungdomsorkester

For de litt viderekomne tilbyr Toppenkurset et ungdomskammerorkester. Dyktige lærere leder orkesteret, som vil være et tilbud som gir inspirasjon og masse musikalsk påfyll. Spennende musikk står på programmet, og tilbudet er skreddersydd for unge musikere som står på trappene snart klare til å spille i fullt symfoniorkester.

Program

Antonio Vivaldi: «Våren» fra de 4 årstider
Edvard Grieg: Preludeum fra Holbergsuiten
Antonia Vivaldi: Sinfonia i F-dur

Fellesorkester med juniorene:
Filmmusikk

Det sosiale er sentralt på Toppenkurset, og man møter deltakere fra store deler av landet, samt mange internasjonale deltakere. Mye tid er satt av til lek og moro, og egne sosialansvarlige følger opp deltakerne mellom orkesterøvingene.

Deltakere i ungdomsorkesteret har mange ekstratilbud å velge i mellom, blant annet kammermusikk, kammerorkester, enkeltundervisning, folkemusikk og improvisasjon. Man har også anledning til å både høre på og opptre på de mange konsertene i løpet av festivalen.