Ungdomsorkester

Fredag 7. juli

0900-0945 Fellesorkester

0945-1015 Pause med overraskelse
1015-1130 Ungdomsorkester tutti
1130-1230 Lunch
1230-1400 Ungdomsorkester/ Kammermusikk
1400-1500 Teori/Kor/Individuelle timer/ Kammermusikk
1500-1600 Middag
1600-1730 Individuelle timer/ Kammermusikk
1730 Buss til byen for å spille kammermusikk på Fru Haugans
1800 Folkemusikk og kammermusikk konsert på Fru Haugans
1830 Baguetter i kulturhuset
1930 Pianorama! Vi hører på konsert i kulturhuset
2100 Bussretur til Toppen

 

 


Mandag 3. juli

1200-1400 Oppmøte og registrering (Intro feldenkraismetoden. Gjelder de eldste som ønsker å delta på kurs med Anne Ristorcelli)
1400 Åpning
1500-1600 Middag
1600-1730 Tutti orkesterøvelse. Ungdom og Junior øver sammen. Alle foreldre til barn i ungdoms-og juniororkesteret er velkommen til å møte kl 1600 for informasjon. (De som spiller både i symfoniorkesteret og ungdomsorkesteret møter kl 1600 med symfoniorkesteret og kommer til ungdomsorkesteret når Dvorak er ferdig.)
1730-1800 Pause
1800-1900 Junior og Ungdom øver hver for seg
1900 Kveldsmat
2000 Bli kjent samling og spontan kammerkonsert! Hvis noen har noe de ønsker å fremføre er det lov å melde seg på konsert.

Tirsdag 4. juli

0800-0900 Frokost
0900-1000 Gruppeøvelse Vivaldi Sinfonia (Kjelleren: 3. Fiolin/bratsj (Marit), Gammelbygget: 1. Og 2. Fiolin ( Ida), Kjelleren: cello/bass (Kristine)
(0900- 1130 Gruppeøvelse Dvorak for de som spiller i Symfoniorkesteret)
1030-1130 Gruppeøvelse cello Ungdom, Vivaldi: Våren, Vinteren, Høsten (Kristine) I Kjelleren
Gruppeøvelse alle fioliner Ungdom, Vivaldi: Våren, Vinteren og Høsten (Ida)
OBS: I Gammelbygget!
1130-1230
Lunch
1230-1300 Ungdomsorkester-tutti, Vivaldi: Våren, Grieg: Prelude (Ida)
1300-1345 Fellesorkester (Vivaldi: Sinfonia, Høsten og Vinteren)
1400-1500 Kammermusikkundervisning med Kristine: Kvartett 1 og 2 (Se eget oppslag over inndeling av Kammermusikkgrupper)
1400-1500
Teori/Komposisjon/Direksjon/Kor/Individuelle timer/Feldenkrais
1500-1600 Middag
1600-1900 Kammermusikkundervisning for Kvartett 3, 4, og 5
1600-1900 Kammermusikk/Kammerorkester/Folkemusikk/Masterclass med Arvid Engegård (1600-1730) Kammerorkester med Arvid Engegård (1730-1900)/Individuelle timer
1900-2000 Kveldsmat
2000 Kammerkonsert i gammelbygget!

Onsdag 5. juli

0900-1000 Gruppeprøver på Våren:
1.fiolin: Gammelbygget ( Trond)
2.fiolin: Gammelbygget (Juliet)
3.fiolin/bratsj: Gammelbygget (Ida)
Cello/bass: Kjelleren (Kristine)
1000-1030 Pause
1030-1130 Tutti ungdomsorkester
1130-1230 Lunsj
1230-1400 Fellesorkester
1400-1500 Kammermusikk/ Individuelle timer/ Kor
1500-1600 Middag
1600-1900 Kammermusikk/individuelle timer/folkemusikk/kammerorkester/masterclass
1730-1900 Kammerorkester med Arvid

Torsdag 6. juli

0800-0900 Frokost
0900-1000 Tutti ungdomsorkester
1000-1030 Pause
1030-1130 Tutti ungdomsorkester
1130-1230 Lunch
1230-1400 Fellesorkester
1400-1500 Individuelle timer/ teori nybegynner/kor
1500-1600 Middag
1600-1730 Individuelle timer
1730 Buss til Dolstad kirke for å høre på konsert
2000 Kveldsmat
Konsert med Engegårdkvartetten etter kveldsmat i Gammelbygget