Alternativt Toppenkurs 2020

Kjære venner og søkere til Toppenkurset 2020!

Det er vel neppe noen overraskelse at Toppenkurset i 2020 blir kraftig påvirket av tiltakene som er innført for å begrense spredningen av Covid-19 viruset.
På grunn av innreise- og karantenebestemmelsene for tilreisende fra utlandet, kan vi se bort fra internasjonal deltakelse i år. Dermed forsvinner mye av det som har vært særpreget til vårt sommerkurs og som har gitt deltakerne rike opplevelser og kunnskap utover det rent musikalske.

I det lengste har vi håpet på muligheten for å kunne bruke folkehøgskolen på «Toppen» til innkvartering og bespisning for de norske deltakerne på kurset. Den siste informasjonen vi har fått, viser at dette også er svært vanskelig å gjennomføre på grunn av de strenge smittevernbestemmelsene. Derfor legger vi i år opp til kurs på dagtid for søkere på orkesterinstrumenter, piano og orgel for de som har mulighet til å bo hjemme eller kan ordne seg med innkvartering på annen måte. For de som dette er aktuelt for, legger vi opp til enkeltundervisning og samspill i mindre grupper. Basert på deltakelsen vil det bli satt opp mindre orkestre både for de yngste for de eldre og noe viderekomne deltakerne.  

Noe som er nytt av året og en direkte følge av Corona-tiltakene, er at vi i tillegg legger opp til nettbasert enkeltundervisning og mesterklasser. Dette tilbudet gjelder for alle søkere til Toppenkurset i 2020 – også for søkere fra andre land. Vi har lærere på kurset som har god kompetanse på digitale løsninger og vi skal ikke se bort fra at vi greier å få til samspill på verdensveven med deltakere fra mange land!

Vi ber om at alle fyller ut svarskjemaet på denne lenken slik at vi får beskjed om hvem som ønsker å delta på kurset som går på dagtid i Mosjøen og hvem som ønsker å delta på digital undervisning.

Med vennlig hilsen,
Trond Wika
Kunstnerisk leder, Toppenkurset

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *