Toppenkurset er over for i år

Rommene ryddes, sengene settes på plass, notestativ legges sammen, instrumentene pakkes ned, avskjedsklemmer tas og alle reiser hver til sitt. Enda et vellykket Toppenkurs er historie.

I år var det enda mer jobb å gjøre klart til kurset. Det ene internatet på Toppen er revet og de nye hyttene er ikke ferdig. Derfor måtte det bæres 27 senger opp alle trappene til rommene i det eksisterende internatet, disse måtte også bæres på plass etter kurset. I tillegg var det to nye kurs, cembalokurset og sangkurset.

Lese flere Toppenkurset er over for i år

Festivalen er i gang

Etter mye planlegging og organisering er kurset endelig startet. Vi ser allerede fra første dag at alle vil komme hjem med mye ny inspirasjon og være veldig fornøyde med kurset.

Toppenkurset har blitt utvidet med flere kurs opp gjennom årene. Man kan være med i symfoniorkester, juniororkester, direksjon, pianoklasse, orgelklasse og nytt fra i år; sangklasse og cembaloklasse. Formiddagene går til øving, gruppeprøver og felles orkesterøvinger, mens ettermiddagene går til andre aktiviteter, teori, enkelttimer, kammermusikk og mye mer.

Lese flere Festivalen er i gang