Instruktører

Dette er instruktørene for Toppenkurset 2019, (med forbehold om endringer)

 

Nicholas Carthy. DIRIGENT. Nicholas Carthy tilhører eliten blant Europas dirigenter og dirigerer jevnlig ved ledende orkestre og operahus. Han er dessuten i kraft av sin unike formidlingsevne en meget ettertraktet leder for ungdomsorkestre. Med Carthy som dirigent for Toppensymfonikere, har vår symfoniske satsing den best tenkelige oppfølging.

Johanna-Franziska Wika. PIANO. Spesielt dyktig pianist og ettertraktet pedagog med utdanning fra Musikkhøgskolen i Leipzig og Liszt-akademiet i Budapest. Franziska har tidligere vært ansatt som landsdelsmusiker Nord-Norge og lektor ved Nordnorsk Musikkonservatorium. Hun er nå distriktsmusiker og klaverlærer i Vefsn kulturskole og musikklinjen ved Mosjøen videregående skole.


Sergej Osadchuk. PIANO. Sergej er utdannet hos Pavel Messner ved Moskva Musikkonservatorium. Han har spilt med blant andre Moskva filharmoniske orkester, Moskva Radioorkester, Jonkjøping symfoniorkester, Kristiansand symfoniorkester, Tromsø symfoniorkester, Oslo Kamerata. Osadchuk gjør konserter og mesterklasser i Norge, Russland, Sverige, Finland, Tyskland, Italia og Storbritannia, og har medvirket på en rekke plateutgivelser. Han er professor ved musikkonservatoriet ved Universitetet i Tromsø. 


 

Terje Moe Hansen. FIOLIN. Terje har sin utdannelse fra Østlandets musikkonservatorium og viderutdannelse og privatstudier i København og London. Han hadde sin solistdebut i Universitetets aula i Oslo i 1984. Som fiolinist har han turnert i Europa, USA og Asia. Han er den første som har virket som permanent professor i Norge, Sverige og Danmark samtidig. Hans pedagogiske resultater har vakt internasjonal oppsikt. Han står bak mer enn 30 profesjonelle orkestermusikere og internasjonale prisvinnere. Flere har besatt ledende stillinger i orkestre som Stockholm-filharmonien, Oslo-filharmonien, Kringkastingsorkesteret, Trondheim Symfoniorkester, Den Norske Opera, Det Danske Kapel og andre. Han har førsteprisvinnere i alle klasser i alle nasjonale musikkonkurranser for unge talenter. Han har som lærer vært representert med solister med alle norske profesjonelle orkestre. Han er utnevnt som kunstnerisk leder for en av Asias fremste musikkfestivaler, Extensya Festival.


 

Alex Robson. FIOLIN. Norsk fiolinist med omfattende virksom som solist og kammermusiker. Studier ved NTNU Musikkonservatoriet i Trondheim og Royal College of Music i London. Han har hatt fremtredende posisjoner i flere orkestre, som Tronheimsolistene, Bergen Filharmoniske Orkester, Gøteborg Symfoniorkester m.fl. Etablert som fast medlem av Engegårdkvartetten.


Siril Aufles Valberg. PIANO. Siril er født og oppvokst i Mosjøen. Hun tok sin bachelorgrad ved Norges musikkhøgskole med Jorunn Marie Brattli og  mastergrad ved samme sted med Håvard Gimse og Jens Harald Bratlie som sine lærere. Hun er en svært aktiv solist og kammermusiker og spiller ofte konserter.


 

Randi Elise Valla. CELLO. Randi Elise er født og oppvokst i Mo i Rana. Hun har diplomutdanning fra det Jyske Musikkonservatoriet i Århus og etterutdanning fra Norges Musikkhøgskole. Hun har deltatt i mesterklasser og seminarer hos bl.a. Ralf Kirschbaum, Yo-Yo Ma og Åge Kvalbein. Hun er en ettertraktet solist og kammermusiker som i de siste årene har vært med på flere plateinnspillinger.

Hun er også en utmerket pianist og deltok i Norges pianomesterskap i 1980.

Randi Elise Valla har vært ansatt som cellist i Vefsn-Ensemblet siden høsten 2000.


 

Tor Alvin Wika. FIOLIN. Tor Alvin er for tiden student ved Norges Musikkhøgskole med prof. Terje Moe Hansen som lærer. Han har tidligere studert ved NTNU Institutt for musikk, hos prof. Marianne Thorsen. Aktiv som kammermusiker og spiller jevnlig i flere ulike orkestre på og rundt høyskolen. Tor Alvin har også ved flere anledninger stått frem som solist med orkester, blant annet  Mendelssohns fiolinkonsert i E-moll med Mosjøen Orkesterforening.


Carl Ninian Wika. FIOLIN. Carl Ninian er fra Mosjøen hvor han var elev ved kulturskolen og ved musikklinja. Siden 2012 studerer han fiolin ved NTNU i Trondheim, nå på masterstudiet med prof. Marianne Thorsen som lærer. I 2014/15 studerte han ved Hochschule für Musik “Carl Maria von Weber” i Dresden. Våren 2015 var han konsertmester på høyskolens prosjekt “Dresdner Operngala”. Våren 2017 var han solist i Sibelius fiolinkonsert med Studentersamfundets Symfoniorkester ved deres konserter i Trondheim og Budapest.

Marit Laugen. FIOLIN. Marit er utdannet ved Institutt for musikk ved NTNU. Marit har hatt lengre engasjementer i Bergen filharmoniske orkester, Norrlandsoperan i Umeå og Trondheim symfoniorkester. Hun har spilt i Trondheimsolistene siden 1998, og har deltatt på turneer og plateinnspillinger med bl.a Anne Sophie Mutter og Herborg Kråkevik. Våren 2009 har Marit ferdigstilt pedagogikkstudier og avsluttet en utøvende mastergrad hvor eksamen besto av å spille Prokofiev fiolinkonsert nr 2 med Trondheim symfoniorkester.


 

Gunnhild Oddbjørnsdatter Nordahl. BRATSJ.  Født i Mo i Rana. Har fullført utøvende bachelor og mastergrad fra Norges musikkhøgskole. Gunnhild har siden studietiden vikariert i Oslo filharmoniske orkester, Bergen filharmoniske orkester, Kringkastingsorkesteret, Oslo Camerata, den norske operas orkester, nordnorsk opera- og symfoniorkester, Göteborgs symfoniker og flere andre. Fra 2010 til 2015 var hun fast ansatt i Stavanger symfoniorkester. Siden høsten 2015 har hun tatt fatt på en frilanskarriere med base i Oslo. Høsten 2017 skal Gunnhild vikariere i Kungliga Filharmonikerna i Stockholm.
Hun har deltatt på de aller fleste sommermusikkskolene på Toppen, først som deltaker, siden som instruktør.


Truls Waagø. KONTRABASS. Ansatt i Trondheim Symfoniorkester. Allsidig bassist med erfaring fra blant annet Tre Små Kinesere, Tango Concertino og Revolver. Er også komponist og arrangør, og noen av hans verk framføres under Toppenkurset i år.


 

Saska Cvijanovic. FLØYTE. Saska Cvijanovic er fra Serbia og kom til Norge i 2006. Hun tok sin mastergradutdanning ved musikkhøgskolen i Beograd og Universitetet i Stavanger med hovedfagseksamen fra begge utdanningsin stitusjonene. Hun er en ettertraktet solist og kammermusiker både i Norge og i utlandet. Hun har bl.a. spilt i Beograd Filharmoniske Orkester, Forsvarets Musikkorps og Stavanger Symfoniorkester. Hun har undervist ved videregående skole i Beograd og nå i Mosjøen. Hun ble ansatt i Vefsn-Ensemblet høsten 2009.


Marianne Svenning. OBO. Marianne er født og oppvokst i Harstad og hadde Ingeborg Sortvik som lærer der. Bor for tiden i Oslo hvor hun jobber som frilans-oboist. Hun tok bachelorgrad hos Erik Niord Larsen og Matz Pettersen ved Norges musikkhøgskole, og fortsatte med mastergrad hos Erik Niord Larsen og Pavel Sokolov samme sted. Hadde under studiene praktikantplass i Kringkastingsorkesteret og har siden fullførte studier i 2014 hatt lengre vikariater i Det Norske Blåseensemble og Oslo Filharmonien.


Stine Nermo. HORN. Stine er født og oppvokst i Mosjøen. Hun har sin bachelor fra Griegakademiet hos Ilene Chanon og master fra Norges Musikkhøgskole hos Julius Pranevisius og Frøydis Ree Wekre. Hun har jobbet to år i Bergen Filharmoniske Orkester og et halvt år på Den nasjonale scene i tillegg til å være på flere vikarlister i Norge og Sverige.Lars Notto Birkeland. ORGEL. Lars er utdannet ved Norges musikkhøgskole der han studerte orgel med Harald Herresthal. Videre orgelstudier med Kåre Nordstoga (Oslo) og Guy Bovet (Sveits), i tillegg til mesterklasser med Marie-Claire Alain, Luigi Ferdinando Tagliavini, Rudolf Lutz m. fl. Han hadde debutkonsert i Oslo Domkirke i 1998 og er aktiv som konsertorganist, dirigent, akkompagnatør og kammermusiker. I 2011 ga han ut CD med Jehan Alains komplette orgelverker. Han har flere ganger vært solist med Oslo-Filharmonien, bl.a. i Poulencs orgelkonsert. Han var tidligere ansatt ved Den Norske Opera som kormester og repetitør, og som kantor i Fagerborg kirke. Nå er han kantor i Akershus slottskirke og underviser ved Norges musikkhøgskole og på Barratt Due musikkinstitutt.


Øivind Mikalsen. ORGEL. Øivind er født i Fredrikstad 1968. Han har sin kirkemusikkutdannelse fra Norges Musikkhøgskole 1990-1994 hvor han hadde Kåre Norstoga som hovedlærer i orgelspill. To år senere fullførte han hovedfag i korledelse under Stefan Sköld. Ved samme studiested hadde han også undervisning i orkesterdireksjon med Per Sigmund Torp og Simon Strattfield. Parallellt med hovedfagstudiene reiste Mikalsen til Stockholm for private studier med Anders Öhrwall. Øivind har virket som kirkemusiker både i Oslo, Vestfold og Nordland. Han har ledet kor som Kammerkoret Canticum, Oslo Chorale Selskap, Tjølling sangforening, Helgeland Kammerkor og nå Dolstad kammerkor. Mikalsen er siden 2004 kantor i Dolstad kirke i Mosjøen og dirigent for Mosjøen Orkesterforening. Virksomheten leder til en rekke konserter som dirigent og utøvende musiker på orgel, klaver eller cembalo. Som kammermusiker etablerte han Trio Gioja, og samarbeider ofte med musikere fra Vefsnensemblet.


 

Mila Thoors. ORGEL. Mila er født og oppvokst i Krasnodar, Russland. Hun har studert piano, kammermusikk og akkompagnement i Krasnodar og Rostov, og senere gjort utdanning innen kirkemusikk i Göteborg og som konsertorganist i Piteå i Sverige. Mila har deltatt i flere internasjonale orgelakademier og mesterklasser, spilt mange orgelkonserter i Sverige og utenlands blant annet i Norge, Finland og Italia, samt deltatt på konserter på internasjonale orgelfestivaler og orgeluker, bla. i Tyskland, Norge, Spanien, Holland. Hennes orgellærere i Sverige har vært Karin Nelson, Joel Speerstra, Johannes Landgren, Ingrid Melltorp og Hans-Ola Ericsson. Siden november 2012 er hun ansatt som kantor i Lycksele menighet, Södra Lapplands pastorat.


Daniel Noll. HARPE. Daniel Noll studerer for tiden med Prof. Françoise Friedrich ved Hochschule für Musik und Darstellende Kunst i Frankfurt. Før det var han elev hos Nora Koch i Dresden, først ved Sächsischen Landesgymnasium für Musik, og deretter på Hochschule für Musik “Carl Maria von Weber”. Sin første undervisning fikk Daniel hos Josiane Straub-Acoulon i Bonn.

Daniel Noll har allerede vunnet tallrike nasjonale og internasjonale konkurranser. Siden starten av studiene har han regelmessig vikariert i blant andre Dresdner Philharmonie. Han har mottatt stipender fra Hans- und Eugenia- Jütting Stiftung i Stendal, og gjennom mesterkurs har han fått undervisning av blant andre Germaine Lorenzini, Sivan Magen, Elizabeth Fontan-Binoche og Willy Postma.


 

Kristoffer Almås. SLAGVERK.  Kristoffer er iferd med å fullføre mastergradsstudiene ved Norges Musikkhøgskole hvor han tok bacheloreksamen våren 2016. Han er stipendiat i Oslo Filmharmoniske Orkester og har tidligere vært praktikant i Stavanger Symfoniorkester. Med duoen PERCelleh har Kristoffer gjort seg sterkt bemerket.  I 2015 vant de 1. pris i Ungdommens Musikkmesterskap og fikk, som en del av premien, solistoppdrag med Toppensymfonikerne under ledelse av Nicholas Carthy. PERCelleh er tatt opp i Crescendo som er et norsk-internasjonalt mentorprogram for unge talenter innen klassisk musikk. Senest var de aktuelle med konserter under Festspillene i Bergen.


Trond Wika. MUSIKKFAGLIG ANSVAR og instruktør på FIOLIN. Trond har sin utdanning fra Norges Musikkhøgskole med videre studieopphold i USA, Frankrike og Serbia. Distriktsmusiker og pedagog ved Vefsn kulturskole og Musiklinja ved Mosjøen videregående skole. Har bred erfaring som musiker, og er en spesielt dyktig pedagog for barn og ungdom. Leder for Helgeland Sinfonietta og konsertmester for Mosjøen Orkesterforening. Spørsmål om det musikkfaglige innholdet i kurset: trond[krøllalfa]wika.no