Styrereferater

Årsmøte i Vefsn Unge Strykere 2019

Årsmelding VUS 2018

Balanse, Vefsn Unge Strykere, 31.12.18

Resultat, Orkesteret 2018

Resultat, Toppenkurset 2018

 


Styremøte  7. januar 2019

Tilstede: Trygve Mikalsen, Helene Langmo, Trond Wika, Magne Nordnes, Kristian Sæterstad og Maren Lindseth Pettersen

Sak 1/19

Toppenkurset

Regnskapsrapport

Vi har fått revidert regnskapet. Driftsresultatet for Toppenkurset er ca 141 000 kr i overskudd, minus ei regning fra Randi, regnskap, revisjon. Russerne skulle også fått utbetalt 5000 kr for overnatting på retur, men de har ikke sendt oss kontonummer enda. Maren har forsøkt å kontakte Mila Sokolova uten hell.

Kristian sender spørsmål til Hans Christian om det er fjorårets underskudd fra Toppenkurset som står oppført i balansen.

Festivalsamarbeid

Trond har fått i oppgave sammen med Annika Honggard å lage en kunstnerisk profil for “festspillene”, slik at rådmannen har noe å presentere for kommunestyret 14.2. Roar Møller ønsker å ha en utendørskonsert på torget lørdag før Toppenkurset. Det er flere meninger om hvor festivalledelsen bør ligge, om den bør ligge i Væxt, kultursenteret, eller Helgeland Event.

 

Sak 2/19

Regskapsprogram

Det er anbefalt av regnskapsfører at vi går til anskaffelse av et regnskapsprogram (Tripletex). Fullversjonen koster 6000 kr i året. Vi stemmer ja til det, og at Hans Christian Wika får i oppgave å anskaffe programmet.

 

Sak 3/19

Tur til Tärnaby

Vi setter påmeldingsfrist til 15. januar, og inviterer også de fra Ytre Helgeland strykeorkester. Ønsker flesteparten å reise torsdag, eller fredag?

Blir skolekorpset med?

Avreise tidspunkt og skal vi ha buss?

 

Sak 4/19

Vinterseminar

Det er ordnet med leie av MVS avd sentrum. Vi må ta kontakt med Mosjøen kantinedrift for å avtale leie av kjøkkenet.

Seminarkomité: Maren, Helene, Kristian,

Magne sier han kan ta på seg nattevakt.

 

 

Sak 5/19

Årsmøte

Valgkomitéen er informert. Årsmøte kl. 17 på Ungdomslokalet. Vi serverer pizza, og VUS spiller åpningsnummer. Maren har sendt innkalling på e-post, og på Facebook.

 

 

Sak 6/19

Studietur

Skal vi dra på studietur i 2019

Ja, vi ønsker å reise til Oslo, og det bør skje etter sommeren. Maren, Kristian og Trond danner komité. Vi tar opp dette under pizzaen på årsmøtet.

 

Sak 7/19

Eventuelt

 

Konsert 30. januar i aulaen med StiSiCa med Stine Nermo, Siril Aufles Valberg og Carl Ninian Wika.

 1. februar Håvard Gimse i kulturhuset

Maren foreslår at vi kan la billettsalget gå på rundgang blant medlemmene (så fremt det ikke er i kulturhuset).

Trond søker UNOF om støtte til tur til Gornji Milanovac 7. – 9. juni i forbindelse med 50-årsjubileet til Vennskapssambandet Norge – Vest-Balkan.

 


 

Styremøte 19. november 2018

Tilstede: Kristian Sæterstad, Trygve Mikalsen, Magne Nordnes, Maren L. Pettersen, Trond Wika

Sak 52/18
Toppenkurset
Status økonomi og regnskap
Regnskap blir ferdig og forhåpentligvis revidert av Ernst & Young 10. – 15. desember. Rapporteringsfrist Barentssekretariatet er 15. desember.
Mangler faktura fra Arvid Engegård, Maren L. Pettersen og Randi Elise Valla.
Det mangler ennå noen innbetalinger av kursavgift.
Sjekk status for utbetaling av tilskudd.
1. desember frist for søknad UNOF.
4. desember frist for søknader til Norsk Kulturråd.
Festivalsamarbeid. Møte med kommunen 20.11 for å avklare økonomisk og administrativ ressurs.

Sak 53/18
Julebruskonsert
Sjekkliste
• Dato 28. november kl 19:00
• Leie lokale OK
• Kakebakere, Alle
• Kakesalg og kaffekoking (kaker,servietter, stearinlys, saft/brus, kaffe og te)
• Premier og loddsalg (husk å kjøpe blokker)
• Plakat med priser (husk Vipps!)
• Vekselpenger
• Plakat (Trond)
• Program (Trond)
• Arrangement på Facebook (Trygve)
• Orkesterforeninga, som også har øving på onsdager, blir med på konserten.
• Rydding. Obs! Utleierne på Ungdomslokalet er veldig strenge!

Sak 54/18
Tur til Tärnaby 14./15. – 17. februar
Vi kan dra torsdag eller fredag. Det blir opp til hver enkelt å finne ut av, men fellestransport må organiseres en av dagene. Legg ut påmelding med spørsmål om reise. Vefsn skolekorps har spurt om de kan være med. Sjekker med Saska. Konsert kl 17:00? Trond sender mail til kyrkan.

Sak 55/18
Vinterseminar 15. – 17. mars
MVS er forespurt om leie av lokaler. Muligens kollisjon med Mosjøen hornmusikk. Maren sjekker med Dordi Øybakken. Noe annet vi må ha på plass i år? Repertoar bør være klart ved nyttår. UNOF finansierer instruktør for hver 8 deltaker. Vi ser på muligheten til å engasjere ekstra instruktør.

Sak 56/18
Årsmøte
Onsdag 6. februar kl 17:00. Oppmøte for musikerne kl 16:30.
Brev til valgkomiteen, Maren.

Sak 57/18
Kommende konserter
Klassisk scéne med TRIO TURMO torsdag 22. november kl 19:30.
Kulturskolens juleforestilling 6. – 8. desember.
Avslutning for strykere og pianister onsdag 12. desember kl 17:00.
Nyttårskonsert 13. januar?
Unge solister fra Helgeland 30./31. mars

Sak 58/18
Eventuelt
Neste møte: mandag 7. januar kl 19:30
Ref. Trond

 


 

Styremøte 8. oktober 2018

Tilstede: Kristian Sæterstad, Trond Wika, Helene Langmo, Magne Nordnes og Maren Lindseth Pettersen.

 

Sak 47/18

Toppenkurset

Status arbeidsplan, framdriftsplan og regnskap

Maren har ikke laget en framdriftsplan, men har sendt oversikt til Magne over hvem som skulle betale hva i deltakeravgift.  Magne har gått gjennom hvem som har betalt og ikke, og kommer til å sende en hyggelig e-post til de vi ikke kan se har betalt. Vi gleder oss til vi får et skikkelig fakturaprogram.

Vi må frata Regnskapshuset tilgang til nettbanken. Brønnøysundregistrene mener at Hans Christian Wika ikke kan stå som regnskapsfører siden han ikke er autorisert regnskapsfører, vi må derfor stå oppført uten.

Trond har vært på møte med kommunen, Galleria og Byfestveko angående felles festival. Det snakkes om en åpningskonsert 29. eller 30. juni.  Kommunen vurderer å opprette ei stilling i kommunen som skal jobbe med festivalen. Det er ingenting som er vedtatt enda.  Stor vilje til å samarbeide.

Sak 48/18

Arrangement høst/vår:

Konserter Klassisk Scene. Alle disse er det gratis for VUS’ medlemmer å komme inn på.

27.10. kl. 15:00 blir det Historien om Babar, pluss litt annet.

 1. november er det Grieg trio.
 2. november er det en trio med Elisabeth Turmo.

Lørdag 22. desember blir det Heim te’ jul med unge musikkstudenter i Kulturhuset.

De eldste skal være med på Cherubinis requiem 9. – 11. november.

Påmeldingsfristen til kulturskolas juleforestilling er allerede 26. oktober. Vi ønsker å delta.

Helgeland Sparebank og Vefsn Unge Strykere

 • Vi må pleie banken vår godt siden de gir oss så mye penger. Vi inviterer de til konserten vår 28. november, og at de kan komme på ei øving og snakke om penger og spandere pizza.

Repertoar VUS

Det er kommet inn forslag om Vance Joy –  Riptide; Mamma Mia eller annet kjent av ABBA; Shape of You av Ed Sheeran; Don’t Kill My Vibe – Sigrid; Vi er perfekt, men verden er ikke det – Sigrid S’ versjon; og Wrecking Ball av Miley Cyrus.

Det er ønske om mer popmusikk/moderne musikk på repertoaret.  Maren ber om forslag på Facebook.

 

 

Sak 49/18

Tur til Tärnaby

Når drar vi? Trond har fått reservert hotellet 14. – 17. februar, altså torsdag til søndag for samme pris som fre- søndag. Om noen ønsker å dra dagen før, er altså det mulig.

Forespørsel fra Vefsn Skolekorps om de får være med. De kan godt få være med, men de må sørge for overnatting selv.

 

Sak 50/18

Vinterseminar

Skal vi arrangere vinterseminar? 15. – 17. mars? Maren sender e-post til Espen og hører om dette passer inn i UNOFs planer. Vi ønsker også å ha med oss Vefsn Skolekorps. Vi ønsker å ha det på MVS sentrum, om mulig.

 

Sak 51/18

Eventuelt

Signaturrett.

Da Per Christian Enger ikke er kasserer lenger, ønsker vi å overføre hans signaturrett til nåværende kasserer Magne Nordnes.

 

Neste styremøte blir 19. november kl. 19:30.

 


 

Styremøte 10. september 2018

Sted: Kulturverkstedet

Tilstede: Trond Wika, Trygve Mikalsen, Helene Langmo, Magne Nordnes, Kristian Sæterstad og Maren Lindseth Pettersen

 

Sak 42/18

Toppenkurset

Framdriftsplan/kalender

Maren tar på seg å lage dette, og legger det inn som egen fane under arbeidsplanen, og i Google Drive-en. Carl Ninian spørres om han kan renske opp i arbeidsplanen og lage en for 2019. Det trengs også å ryddes opp på nettsida før nyttår. Invitasjoner bør være klart til 1. desember.

 

Sak 43/18

Arrangement høst/vår

 1. september kl. 13
 2. oktober kl. 17:30 kommer Musikkverkstedet på besøk.
 3. – 11. november Cherubinis requiem (de som er med i orkesterforeninga). Konsert både i Mosjøen og Brønnøysund.
 4. november: konsert med VUS kl. 19:00. Servering og loddsalg. Orkesterforeninga får også være med.
 5. og 9. desember Saint-Saens juleoratorium (for de eldste) sammen med Helgeland Kammerkor.

Vi ser på dette punktet neste møte også. Vi må få til en kveld med Helgeland Sparebank også!

Repertoar VUS

Det er ønske om mer popmusikk/moderne musikk på repertoaret.  Maren ber om forslag på Facebook.

Sak 44/18

Rekruttering

Trond ønsker å annonsere noen onsdager som åpne prøver, hvor unger og foreldre kan få komme og prøve instrumenter. Dette må bli utover i oktober/november. Hvis vi skal ha rekrutteringstur på skolene eller SFO, bør det skje i januar.

 

Sak 45/18

Spille jobb under Tiendebytte

Forespørsel fra museet. Maren spør Katrine Remmen Wiken om vi kan spille kl. 14, og om vi kan spille inne hvis det regner. Vi tar endelig opptelling på onsdag.

 

Sak 46/18

Eventuelt

Ny avtale med Helgeland Sparebank. Den treårige avtalen vi har med Helgeland Sparebank går ut i år. Vi fikk 15 000 i 2016, 20 000 i 2017 og 2018. Maren spiller ballen over til Kristian i år.

 

Neste styremøte blir 8. oktober.


 

Styremøte  27. august 2018

Tilstede: Helene Langmo, Magne Nordnes, Johanna Enger, Kristian Sæterstad, Trond Wika og Maren Lindseth Pettersen

 

Sak 37/18

Toppenkurset

Evaluering Toppenkurset 2018

 • Godt fornøyd med konsertresultatene. Bør ikke ha så vanskelig et repertoar
 • Er det nødvendig med åpningskonsert på søndag? Det er mye som skal ferdigstilles i siste liten, samt at det er en del deltakere som skal tas innlosjeres og transporteres.
 • Ansvarlige for pizza rydde alt. Sørge for at pizzarester kommer seg opp på Toppen og blir sendt med russerne. Kakeansvarlige rydde alt i kakesalget. Tydeligere fordeling av oppgaver!
 • Hvis vi skal til Vega igjen må vi ha konsertstart 15:30. Det blir knapt å rekke ferja.

 

 • Junior- og ungdom:

Viktig og artig å ha med litt popmusikk i junior- og ungdomsorkesteret! Kom gjerne med repertoar forslag. Marit Laugen en kjempedyktig pedagog. Flott med “musikkteater” og barnehagekonserter. Vi må få med flere i juniororkesteret, spesielt av våre egne små. Gå tidligere ut og reklamere til kulturskolene og orkestrene i egen region.

Hva med å spille for SFO også? Ta med så mange små instrumenter som mulig for å la dem prøve. Viktig for rekruttering. Kan vi invitere barna til matinékonserten?

 • Sosialt

Legge bli kjent-samling til rett etter åpninga. Gjerne ha en konsertfri dag med sosialt opplegg!

 • Vi trenger til neste å en kolonne med hvor mye hver enkelt deltaker skal betale.
 • Innføre ei avmeldingsavgift.

Økonomi

Vi har fortsatt ikke oversikt over hvem som har betalt deltakeravgift og ikke. Det ser greit ut med økonomien foreløpig. Det er kun Nick som har fått utbetalt honorar foreløpig. Vi fikk 40 000 kr mindre i regning fra Toppen. Randi må sende faktura. Trond prater med henne. Trond, Tor Alvin og Franziska har ikke sendt regning. Trond lager et bilag på at Jan Clemens Carlsen gjorde en feil og betalte inn penger til Tronds private konto.

Vi bør vurdere om vi skal få oss et fakturaprogram. Magne kan diskutere dette med regnskapsfører Hans Christian.

Karelian Youth Society Orchestra fikk ikke betalt for utleggene de hadde for overnatting i Finland på retur fordi Mila Sokolova, lederen, trodde de hadde betalt for to netter på vei til Toppen. Vi oppfordrer Mila til å opprette en bankkonto for KYOS, slik at vi kan overføre penger tildem.

Vi bør opprette en egen bankkonto for Toppenkurset. Det hadde gjort det mye lettere å holde oversikten. Da kan vi overføre til VUS’ konto for å belønne orkesteret for egeninnsatsen. Hvor mye skal Toppenkurset ha i egenkapital? Trond mener vi tidligere har snakket om at vi bør ha minst 200 000 kr som en buffer.

 • Ferdigstillelse av oppgaver etter Toppenkurset

Det må sendes inn rapporter, og Magne og Maren må se på hva de ulike deltakerne skal betale, og purre på de som ikke har betalt.

 • Samarbeid med Galleria og Byfestveko

Trond har hatt to møter med de som er ledere for Galleria og Byfestveko. Unngå kollisjoner, og få ei felles markedsføring, samt mer oversiktlig for publikum. Toppenkurset og Byfestveko hadde først tenkt å ha første uka i juli, men nå er Byfestveko på tanken om å flytte arrangementene til andre uka. Galleria er åpne for å utvide til to uker. 28. september har Vefsn kommune innkalt til møte med Toppenkurset, Byfestveko og Galleria. Trond deltar. Vi vil gjerne ha konserter og kunst samtidig!

 

 

Sak 38/18

Arrangement høst/vår

Konserter VUS

Repertoar VUS

Konserter Klassisk Scene

 

Sak 39/18

Rekruttering

  

Sak 40/18

Søknadsfrister

Er det noe vi må søke om i nærmeste framtid

Ja, Maren må søke Nordland fylkeskommune 1. september. Trond har sendt innspill til statsbudsjettet i dag. Har søkt om 2 mill.

  

Sak 41/18

Eventuelt

 

Vi  fikk ikke tid til å gå gjennom alt.  Neste styremøte blir 10. september kl. 19:30.

 


 

Styremøte Vefsn Unge Strykere 4. juni 2018

Tilstede: Trygve Mikalsen, Johanna Enger, Magne Nordnes, Helene Langmo, Kristian Sæterstad, Trond Wika og Maren Lindseth Pettersen

Sak 35/18

Toppenkurset

 • Gjennomgang av arbeidsplan, liste over invitasjoner til avslutningskonserten

Billettpriser kirka: 100 kr ordinær og pensjonist, barn gratis. Konsert fredag i kulturhuset: 200 kr ordinær, 100 kr pensjonist/barn, matinekonsert 100 kr ordinær/pensjonist, barn gratis. Symfonisk festkonsert 200 kr ordinær og 100 kr pensjonist/barn.

Ansvar for oppgaver

-Birgitte og Justus – tar seg sosialt opplegg. Maren kan være behjelpelig med gjennomføring.

Helene: Fylle opp førstehjelpsskrin, ta kontakt med Tone Hauge. Eventuelt fylle opp med leker. Ta kontakt med barnehager og høre om de ønsker konsert med junior/-ungdomsorkesteret.

TV-skjerm: Kristian står for TV-skjerm.

 • Kvalitetssikring av budsjett/økonomi

Skal vi ha oppført full deltakeravgift 3800,- x antall deltakere oppført på inntektssida i budsjettet, og subsidiert deltakeravgift + reise på utgiftssida? Magne diskuterer med Hans Christian.

 

Sak 36/18

Eventuelt

Kulturskoleavslutning torsdag 14. juni. 18 i Kulturhuset.

 


 

Styremøte  21.  mai 2018

 

Tilstede: Trygve Mikalsen, Magne Nordnes, Kristian Sæterstad, Trond Wika, Helene Langmo og Maren Lindseth Pettersen

 

Sak 32/18

Vegatur

Kristian orienterer: I henhold til vår turrapport fra i fjor, så hadde vi avgang fra Tjøtta kl. 11:15 med ankomst Rørøy på Vega ca. kl. 12:00

Vi klarer ikke å gjennomføre turen på noen raskere måte enn dette.

Vi vil også i år gi dere en fordel aktiv pris på 15 000,- (eks. moms 12%) for denne turen

(forutsatt at tidsbruken blir lik).

 

Sak 33/18

Toppenkurset

 • Gjennomgang av arbeidsplan

Maren setter opp utkast til vaktlister innen 1. juni. Romlister innen 15. juni.

Markedsføring: Trond har vært i kontakt med Roy Lasse Leknes angående Festivalavis, og vi får ei dobbeltside for 12 000. Trond har takket ja til dette.

 • Transport

Kristian har vært i kontakt med HTS, og vi kjører samme plan som i fjor. Kristian kjører mest mulig. Vi kommer også til å leie minibuss.

Vi legger alt av kjøring inn i transportplanen.

 • Overnatting

Hvis vi trenger overnatting for instruktører på Mosjøen Hotell, er det mulig for oss å reservere tre rom der. Kan avbestille fram til 14 dager før.

 • Økonomi

Vi veit enda ikke helt rammene for økonomi, men vi må få på plass avtaler for de instruktørene som er helt nødvendige.

Magne og Trond ordner til kontrakter og får utsendt innen 1. juni.

Franziska sier Tangentkorpset kan gå inn med penger og finansiere en pianoinstruktør.

Kirkemusikk i Nord finansierer orgelinstruktører.

Budsjett: Magne og Trond møtes og går gjennom budsjettet før neste styremøte.

 

Sak 34/18

Eventuelt

Maren sender ut referat fra årsmøtet, samt årsregnskapet.

Vi har fått refs for at Ungdomslokalet ikke var tilstrekkelig ryddet etter 17. mai, så vi må dit i kveld og rydde stoler og støvsuge.

Flere farger

Forestillinga til kulturskola er denne uka, men det er bare fiolinistene som kan være med. Trond gir beskjed i løpet av tirsdag om det blir øving med VUS på onsdag.

 

 


 

Styremøte 7. mai 2018

Tilstede: Johanna Enger, Siw Larem, Trond Wika

 

Sak 29/18

Musikk-café 17. mai

Trond setter opp program sammen med Randi og Maren.

Kristian har sendt ut e-post til VUS, og det blir rigging kl. 18 16. mai.

Trond sender mail til 17. mai-komitéen for å få oss med i programmet.

Alle tar med kake. Det må kjøpes brus, kaffe, saft, sjekkes om vi har papirduker. Ordnes med lodd. Alle tar med kake og premie. Magne, kan du skrive ut program/sanghefte?

 

Sak 30/18

Toppenkurset

Gjennomgang av arbeidsplan

Maren har vært i kontakt med Øyvind Bergh, og han stiller seg positiv til å skrive om Toppenkurset i Helgelendingen.

Maren søker Gaveforsterkningsordningen.

Johanna sjekker med Trygve om han har søkt Ungdomsrådet.

Bodil Nystad har meldt seg som frivillig til Toppenkurset.

Økonomi

Vi venter enda i spenning på om vi får innvilget de søknadene som er inne.

 

Sak 31/18

Eventuelt


 

Styremøte  23. april 2018

Tilstede: Johanna Enger, Trygve Mikalsen, Helene Langmo, Kristian Sæterstad, Trond Wika, Siw Larem og Maren Lindseth Pettersen

 

Sak 27/18

Toppenkurset

Gjennomgang av arbeidsplan

Magne settes opp på å be om utbetaling  for koordinatorstøtte for Toppenkurset fra Vefsn kommune.

Maren må sende utbetalingsanmodning til NFK.

Trond har fått lovnad fra kulturminister Trine Skei Grande om å få møte henne angående å prøve å få Toppenkurset inn i statsbudsjettet.

Trygve får i oppgave å søke Vefsn Ungdomsråd.

Økonomi

Vi trenger å spare inn penger, og må nok derfor kutte i instruktører. Det er enkelte instruktører som ikke kan komme, f.eks Gaute Vikdal, og som ikke erstattet.

Invitasjoner

Trond sender direkte til strykelærerkontaktene sine. Vi har behov for flere strykere til junior- og ungdomsorkesteret.

Kristian tar kontakt med Frank Vollan i Helgeland Event angående felles promotering for arrangement i sommer/sommerfestivalavis.

Maren sjekker hvor mange handlenett det er igjen, og om vi eventuelt skal bestille nye.

 

Sak 28/18

Eventuelt

Årsmøte i UNOF. Trygve ønsker å dra.

 

Neste møte er mandag 7. mai. kl. 19:30.

 


 

Styremøte 3. april 2018

Tilstede: Siw Larem, Trygve Mikalsen, Magne Nordnes, Kristian Sæterstad, Helene Langmo, Trond Wika og Maren Lindseth Pettersen.

 

Sak 24/18

Tur til Montenegro

Siden det er såpass få som kan reise da, bestemmer vi at vi ikke drar. Maren foreslår at vi kan ta kontakt med strykeorkesteret i Aukreyri på Island og høre om de vil ha besøk.

 

Sak 25/18

Toppenkurset

Vi har fått til en avtale med Helgeland Sparebanks gavefond om 100 000 kr per år i tre år. Banken ønsker at vi tar kontakt med Helgelendingen og får en sak.

Påmelding

Vi har hatt krøll med nettisdene, så det er mulig vi har gått glipp av påmeldinger. Våre egne må også melde seg på.  Silje Grundstad som ordner med nettsida har vært syk, men når den kommer i orden tar vi kontakt med de som tidligere har vært på kurs, og reklamerer til dem. Setter ny påmeldingsfrist.  Det er til nå 65 påmeldte.

Trykksaker

Silje Grundstad kan ikke lage plakat til oss i år. Vi går samme plakat i år. Helene Langmo tar kontakt med Reklamekameratene om de kan sponse oss. 100 plakater i A2, og om de kan trykke stort banner som skal henge på veggen på Sjøsiden. Trygve hører med Birgitte om hun kan endre dato på diplomer, og om hun kan lage navnelapper.

Innkvartering

Maren tar det. Egne til å innregistrere deltakere og til “utregistrering”.

Rigging

Det trengs rigging til avslutningskonserten i Mosjøen kulturhus, men også rigging på Vega. Det må på timeplanen at orkesteret skal være med og rigge.

Mediedekning

Kan vi høre med Øyvind Bergh om han kan tenke seg å skrive anmeldelser under konsertene? Maren tar kontakt med ham, og også Asbjørg Sande.

Billettsalg

Magne tar seg av bankterminal.

Blomsterutdeling

Opprydding etter kurset

Må settes opp ryddevakter.

Annet……..

Tur til Vega.

Kristian sjekker hvor mye det koster å eventuelt ta båt hele veien.

Vaktlister

Må inneholde alle oppgavene!

Instrumenthenting må avtales god tid i forveien!

Musikksommer for unge

Vi har fått avslag fra fylket, så derfor kan det ikke bli noe Musikksommer for unge.

 

Sak 26/18

Eventuelt

 • Trond lurer på om det er aktuelt å ta elever ut av skolen for å dra på de skolene vi ikke fikk til å dra til i fjor. Datoene er fredag 23. og 25., og skolene Granmoen og Olderskog. Vi er positive til dette.
 • mai. -feiring. Trond sjekker om vi må betale leie på Ungdomslokalet. Hvis vi må betale ei høy leie, vurderer vi Kulturverkstedet.
 • Maren sender oversikt over hvem som skulle betale hva til Magne.
 • Magne trenger oversikt over hvem som skal betale kontingent og instrumentleie. Den ligger inne på nettsida.

 

Neste møte blir mandag 23. april kl. 19:30.


 

Styremøte 19.03.2018

Tilstede: Trygve Mikalsen, Magne Nordnes, Kristian Sæterstad, Trond Wika og Maren Lindseth Pettersen

Sak 21/18

Evaluering etter UNOF-seminaret i helga.

Godt fornøyde med endelig å ha fått til seminar sammen med blåserne.

Søndag kan man egentlig ikke bestille pizza til kl. 12 siden Pizzabakeren egentlig ikke åpner så tidlig.

Hvis vi skal ha med blåsere og pianister neste år må vi vite dette i god tid, slik at vi kan dra nytte av foreldrene deres til dugnad.

Tidspunktet er ei fin tid, og vi prøver å få lagt seminaret til omtrent samme tid neste år.

Vi skulle hatt ei sjekkliste. Maren kan lage et utkast. Det skulle vært delt ut blomster eller annet til instruktører.

Vaktlista må ut tidligere!

 

Sak 22/18

Toppenkurset

Planleggingsmøte 3. april kl. 19:00 på biblioteket. Hva ønsker vi hjelp til? Rigging? Avisskriving? Blomsterutdeling? Billettsalg? Hvordan organisere oppryddinga etter kurset?

Styret pluss varamedlemmer.

 

Sak 23/18

Eventuelt

Tur til Monenegro?

Eventuell tur til Kotor i Montenegro sammen med Vefsn Skolekorsp 11. – 18. august. Norwegian direkte TRD til Dubrovnik, Kroatia. 12 Eur per pers to-sengsrom m/bad (ca samme standard som Toppen). 100 m fra havet. Flybilletter nedover nå er ca 1600 kr tur/retur.

Maren lager meningsmåling på Facebook.

Vipps

Kristian jobber videre med Vipps. Maren sender ham den grønne fele-logoen uten tekst. (Den som brukes til Toppenkurset.)

 


 

Styremøte 5. mars 2018

Tilstede: Johanna Enger, Trond Wika, Kristian Sæterstad, Magne Nordnes og Maren Lindseth Pettersen

 

Sak 16/18

Konstituering av nytt styre

Det er egentlig bare kassererrollen som må fylles. Magne Nordnes takker ja

 

Sak 17/18

UNOF seminar 16. – 18. mars på MVS

Må stille alt av kasseroller og slikt selv! Johanna får i ansvar å lage sosialt opplegg til lørdag kveld. Maren fyller inn de siste vaktene. Leie av skole er ok. Trond ordner overnatting for instruktører.

 

Sak 18/18

Kasserer

Saken ordnet seg.

 

Sak 19/18

Toppenkurset

Ansvarsområder.

Det skulle vært mindre ansvar på Trond mtp transport: Må forsøke å planlegge bedre. Få inn reiseinfo tidligere! Legge inn i kjøreplanen, og alle må bruke den.

Vegaturen: Kristian ser på reisealternativer for at vi kan komme oss tidligere til Vega slik at vi får med prøvetid der.

Billettsalg og bankterminal ønsker Maren å delegere bort. Samme med inn-/utregistrering.

Lokale sponsorer: Skal vi reservere fem rom på Mosjøen Hotel fram til tre uker før kurset? Det er mye jobb for lite penger å gå til lokale småsponsorer. Vi kommer derfor ikke til å gå ut til småsponsorer (annet enn de vi ha fått hos fra før), vi ønsker heller å få rabatter hos f.eks Mosjøen Hotel.

Vi trenger et Toppen-møte med idémyldring (mulige frivillige, ansvarsområder, PR, m.m.). Vi diskuterer dette nærmere på neste møte.

PR: Johanna tenker vi må på Instagram for å tiltrekke oss yngre folk. Hun får være Instagram-ansvarlig.

 

 

Sak 20/18

Eventuelt

Ønsker vi oss logo til VUS? Maren hører med Silje om det går an å bruke f.eks Toppenlogoen i en VUS-logo. Kristian undersøker hvor andre kjøper “laggenser”.

 

Neste møte blir et Toppen-møte mandag 19. mars 19.30.

 


Signert årsmøteprotokoll Vefsn Unge Strykere 2018


 

Styremøte 12. februar 2018

 

Tilstede: Johanna og Per Christian Enger, Trond Wika, Kristian Sæterstad og Maren Lindseth Pettersen

 

Sak 8/18

Mva-registrering

Etter info fra Terje i UNOF er det kanskje ikke så lurt å mva-registrere Vefsn Unge Strykere. Vi bestemmer oss derfor for ikke å gjøre det.

 

Sak 9/18

Ski og spillehelg i Tärnaby 16. – 18. februar

1.Det er 23 påmeldte.

 1. Transport. Hvor mange sitter på med bussen?

De to fra Dønna kjører selv.  Franziska, Tor Alvin og Carl Ninian kjører selv. Kristian bestiller altså buss.

 

Sak 10/18

UNOF-seminar i Mosjøen 16. – 18. mars

Vaktlister (Maren og Helene)

Timeplan (Trond)

Instruktører (Trond)

Frist for utsending av invitasjon fredag 16. februar. (Hvis vi har instruktører på plass.)

 

 

Sak 11/18

Toppenkurset

 1. Søknader. Vi oppdaterer søknadslista på internsida. Harald Fåkvam har takket nei til å skrive søknad til Erasmus for oss.
 2. Innspill fra Carl Ninian Wika.
 3. Økonomi

Diskusjon rundt eventuell tur til Bodø.

Maren har stilt spørsmål rundt prosjektregnskapet for Toppenkurset 2017. Slik Maren forstår det er de 156 000 fra Barentssekretariatet som står oppført i prosjektregnskapet 2017 midler fra 2016. De 160 000 fra Barentssekretariatet i 2017 er ikke tatt med i prosjektregnskapet.

 1. Maren foreslår et eget Toppenkurs-møte i snar framtid.

 

Sak 12/18

Bytte av rengskapsfører

Hans Christian Wika har tilbudt seg å overta regnskapsføringen til Vefsn Unge Strykere.

 

Hans Christian skriver: “Viser til saken om regnskapsføring og økonomistyring ved forrige styremøte.Jeg tar gjerne på meg oppdraget som regnskapsfører for Vefsn Unge Strykere, men ønsker ikke å stå oppført som kasserer ettersom flere i min familie er ansatte ved ulike arrangementer.Jeg ser for meg at jeg bruker én dag i måneden til bokføring og et par dager ekstra rundt regnskapsavslutning og revisorgodkjenning. Dette kan jeg gjøre for et honorar på 15000 kroner i året. For å gjennomføre bokføringen trenger jeg fullt regnskap fra de tre siste årene, samt at nye bilag sendes til meg én gang i måneden.”

 

Vi bestemmer oss for at Hans Christian Wika kan få overta jobben med regnskapet for VUS. Det vil kunne spare oss for ca 50% av utgiftene for regnskapsføring. Han overtar f.o.m i år. Per Christian tar kontakt med Hans Christian.

 

 

Sak 13/18

Vedtektsendringer

Forslag til endring av vedtekter VUS. Vi har ingen ønsker om endringer.

 

Sak 14/18

Årsmøte

Kristian skriver årsmelding. Det ligger aktivitetsplan på toppenkurset.no. Ta også med rapporten for Toppenkurset. Trond deler ut påminning på time.

 

Sak 15/18

Eventuelt

 1. mai

Trond er bortreist da for å høre Tor Alvins eksamenskonsert. Vi må prøve å få det til likevel.

 


 

Styremøte 15. januar 2018

 

Tilstede: Helene Langmo, Trygve Mikalsen (vara), Trond Wika, Kristian Sæterstad, Per Christian Enger og Maren Lindseth Pettersen

 

Sak 1/18

Arrangement før påske

 1. Lytt på nytt-veko

Starter 29. januar – 2. februar. Arvid Martinsen er årets komponist på Lytt på nytt-veko. Lytt på nytt er et samarbeid mellom musikklinja og Vefsn-ensemblet. Martinsen ønsker seg fiolinister til 1. februar.

 1. Klassisk scene med Gabriel Emanuel Arnold 11. februar.

Sveitser som reiser rundt med The Polar Tour. Kommer med to egne flygler. Han skal ha konsert både inne og ute på Fru Haugans.

 1. Klassisk scene med Studentersamfundets Symfoniorkester fra Trondheim 25. februar.

De skal ha lunsjkonserten den fredagen. Trond og Franziska har sagt de skal invitere på middag lørdag kveld. De tar gjerne imot hjelp. VUS og orkesterforeninga er invitert til å spille med på konserten søndag kl. 15:00.

 1. Unge solister fra Helgeland 2. – 4. mars

VUS skal være med og spille på foajékonsert og åpninga på konserten, og de eldste er med i orkesterforeninga.

 

Sak 2/18

Ski-og spillehelg i Tärnaby 16. – 18. februar

Trond har booket Åkerlundska gården og Tärna kyrka. Maren sender ut en e-post med påmelding. Påmeldingsfrist 1. februar. 500 kr i egenandel for VUS, 750 kr for andre. Kristian kjører.

 

Sak 3/18

UNOF-seminar i Mosjøen 16. – 18. mars

Komité: Per Christian, Maren og Helene.

UNOF betaler én instruktør per åttende deltaker. Vi betaler en sum per deltaker til UNOF.

Påmeldingsfrist 25. februar. Maren lager påmeldingsskriv.

Trond melder program til Espen Johansen i UNOF Nord-Norge og sender kopi til Maren.

 

Sak 4/18

Toppenkurset

 1. Underskudd

Vi gikk kr 160 000,- i underskudd i 2017. Vi må ha et betydelig mindre antall instruktører. Engegårdkvartetten er interesserte i å være instruktører, men vi må ha dem for en kortere periode. Vi er avhengige av ekstra bevilgning fra Instrumenter i fokus for å kunne ha ekstra instruktører på blås. Må kutte ned antall lærere på stryk.

Skal vi ha samme antall serbere må de ha mer egenfinansiering/annen finansiering, ellers må vi kutte.

 1. Samarbeid med nordiske land.

Det er viktig at vi får inn søknad hos Nordisk kulturråd. Trond følger opp kontakt med musikkskolen i Lycksele og Norrbottens Ungdomssymfoniker, og inviterer dem med på Tärna-helga. Trond tar også kontakt med sine bekjente på Island.

 1. Søknader og søknadsfrister før påske.

Nordisk kulturfond 1. februar og 1. mai.

Barentssekretariatet har fortløpende.

Erasmus +: Aktiv Ungdom

Trond har søkt “Herreløs arv”, for å sette opp Dido og Aeneas muligens etter Toppenkurset

 1. Innspill fra Carl Ninian.

Vi utsetter det til neste møte.

 

Sak 5/18

Mva-registrering

Vi har fått 70 000 kr i momskompensasjon for 2016. Vi venter på svar fra Inna Øybakken i Sparebank 1 Nord-Norge om vi burde mva-registrere oss. Hvis vi mva-registrere oss, får vi tilbake alt av moms vi betaler inn.Maren sender mail til Terje Winther i UNOF for å spørre om råd.

Blir vi anbefalt det, går vi for mva-registrering, og gjør det fortest mulig.

 

Sak 6/18

Årsmøte

Mandag 26. februar kl. 18:30. Kristian sender ut info på e-post, Maren lager arrangement på Facebook. Per Christian bestiller pizza.

Ønsker å ta opp oppmøte på øvingene.

Alle styremedlemmene må lese gjennom styrevedtektene for å kunne diskutere og gjennomgå dem.

 

Sak 7/18

Eventuelt

Medlemsregistrering
Vi ønsker mer formell påmelding til orkesteret og for å få tak i personalia. Ønsker også et påmeldingsfelt for støttemedlemmer. Går det an å få dette på nettsida? Maren spør Carl Ninian.

Regnskapsføring

Trond mener han bruker mye tid på oppfølging av økonomien og samarbeid med Inna Øybakken. Hans Christian Wika har meldt seg interessert i å kunne føre regnskapet fordi det er relevant for han og studiene. Han kunne gjerne ønsket å delta i planlegginga av økonomien. Han oppfordres til å sende oss en formell henvendelse.

 

 Neste møte blir 12. februar kl. 19:30 på biblioteket.

 


 

Styremøte i Vefsn Unge Strykere 28.08.2017

Tilstede: Franziska Wika, Helene Langmo, Per Christian og Johanna Enger, Trond Wika og Maren Lindseth Pettersen.

 

 1. Evaluering av Toppenkurset
 • Det er bare 36 som har svart på evalueringsskjemaet etter Toppenkurset, men vi har fått gode skussmål. Flere som ikke er så begeistra for matpakkene/så mye brødmat. Dette bør vi ta opp til diskusjon til Toppenkurset 2018. Bli kjent-lekene falt i fisk. Det var ikke bra. Det må spikres neste år. Vi må ikke endre busstidene, og info på tavla må stemme med
 • Større fokus på blåsere. Frukt som mellommåltid! Dumt med instruktører i orkesteret som må ut av orkesteret og øve med f.eks kvartett. For få sosiale aktiviteter. Sette kammergrupper sammen tidligere.
 • Det var problemer med å ha nok folk i koret. Kanskje vi kan ha koret som en aktivitet på kvelden? Enkelte ønsker å ha alle deltakerne med i ett kor.
 • Musikksommer for unge. Vi fikk innvilget bevilgning litt seint, det er vanskelig å få deltakere. Skal vi ha det til neste år, må vi få planlegging i gang tidligere.
 • Instrumenter i fokus var vellykket.
 • Invitasjoner til avslutningskonserten må ut tidligere.
 • Søknad til NFK (Maren) Vi søker om 600 000. Tur til Bodø og kulturhuset i Svolvær for neste års kurs.

 

 

 1. Økonomi
 • Utestående fra Nordland fylkeskommune: 40 000 for invandrertiltak. Franziska sender utebetalingsanmodning og rapport.
 • Midler fra kommunen for serbiske deltakere: Trond sjekker.
 • Maren ber om å få 75% av de 160 000 vi er innvilget fra Barentssekretariatet. De siste 25% får vi når sluttrapport og revisorgodkjent regnskap er godkjent.

Carl Ninian bes om å lage rapport til NFK for å få utbetalt de siste 50 000 kr fra Nordland fylekskommune.

Per Christian må sjekke hvem vi har fått utbetalt penger fra. PC kan melde om at vi har hatt såpass med penger at det har vært uproblematisk å betale regninger, men at det er tvilsomt at det blir overskudd i år.

 

 1. Aktivitetsplan høst/vinter

Oppstart nå på onsdag 30. august. De unge fra 16.30 – 17.30, og de eldste fra 17:30 – 18:15.

Rekrutteringsturné bør skje i løpet av september.

Maren sender forespørsel til museet om spilling under Tiendebytte.

Prijatno-orkesteret skal til Serbia 27. – 4.10, eventuell retur 2.10 for de som må.

 1. september Klasssisk Scene: Birgitte Sternes og Martin Haug.

Aktivitetsplanen bør tas opp på neste møte også.

Vi burde spilt på kommunestyremøte.

 

 1. Musikkønsker

Forslagskassen til Trond er alltid åpen. Dette bør vi også opplyse om på øvingene!

 


Styremøte Vefsn Unge Strykere 22.05.2017

Tilstede: Johanna Enger, Trygve Mikalsen, Helene Langmo, Kristian Sæterstad, Trond Wika, Per Christian Enger og Maren Lindseth Pettersen

 

 1. Skolekonserter neste uke

Olderskog mandag

Kulstad tirsdag

Granmoen onsdag

Mosjøen skole torsdag

Lunsjkonsert på Kulturverkstedet kl. 12 fredag.

Trond tar avklaring på onsdag hvem som blir med.

 

 1. Sponsorer til Toppenkurset

Per Christian og Kristian har fordelt ei lang liste av sponsorer mellom seg som de skal oppsøke. Prøver å få det gjort denne uka.

Maren søker Kavli-fondet, og bør ringe dem først.

 

 1. Toppenkurset
 • Budsjett

Vi kutter i utgifter på budsjettet, bl.a  bestillingsverk, instruktørsida, mat (under turnéen), transport. Trond hører med Vega-dagene om vi får billettinntekter fra konserten der. Trond hører også med Harald Fåkvam om hvor mye vi kan forvente å få i støtte til serbiske deltakere. Trond søker Anders Sveaas’ allmennyttige fond, og Maren søker Kavli-fondet.

 • Svensk russisk deltakelse

For å få tak i nordsvenske deltakere setter vi kursavgift til 1000 NOK. Nordsvenske deltakere er nødvendig for å kunne søke Barentssekretariatet om penger.

 • Vaktlister

Helene og Maren setter opp vaktlister. Dette bør gjøres i god tid før kurset.

 • Medieplan

Pressemelding til Helgelendingen, Brønnøysunds Avis, Helgelands Blad, NRK Nordland. Frist 1. juni. Må sende med plakat og festivalprogram.

Vi ønsker at mediene lager sak om solisten, internasjonalt kurs, om konserten på Vega, innslag om junior-/ungdomsorkesteret.

 

 • Kammermusikktilbudet

Det blir to kammerorkester: Poulenc orgelkonsert(Nick Carthy, viderekomne), Mozart divertimento (Arvid Engegård, middels), ungdoms og juniorork-nivå (Ida)

Kristine Solli Oppegaard tar messing

Saska tar treblås

De som har kammermusikk de ønsker å spille, oppfordres til å ta noter med seg.

 • Vega-turen

Vi må kjøre buss fra Mosjøen via Tosbotnet. Vi skal få reservere plass på ferja til TTS. Trond undersøker om vi får servert gratis mat.

 

 1. Musikksommer for unge

Vi må fortsatt ha et vindu åpent for å arrangere Musikksommer for unge, så framt vi får penger til det.

 

Diverse

 • Billettpriser: 200,- (ordinær); 150,- (honnør); 100,- (barn opp til 16 år).
 • Alternative konsertsteder? Vi snuser på muligheten til å kunne spille folkemusikkonsert i hotellhagen.

 

Neste møte blir: 5. juni kl. 19.30 på biblioteket.


 

Styremøte i VUS 08.05.2017

 

Tilstede: Helene Langmo, Per Christian Enger, Maren Lindseth Pettersen, Johanna Enger, Kristian Sæterstad, og Trond Wika.

 1. 17. mai-feiring

-pynting 16. mai. Trond sjekker med Ungdomslokalet om vi kan pynte da. Trond har flagg. Kristian stiller med bjørkeris. Alle stiller med kake og loddsalggevinster. Vi ser på onsdag om hva vi har av utstyr. Per Christian har vekselpenger. Maren kjøper inn loddbøker.

Konserten: VUS deltar, pluss pianister. Trond setter opp program.

Helene kjøper inn kaffe, kaffefløte, saft, 05 l brus.

 1. Rekrutteringsrunde

Skolene ønsker oss velkommen til høsten.  Trond har lært at han bør sende forespørsel til skolene hver for seg, ikke samlet.

 1. Sponsorer

-Per Christian og Kristian følger opp dette med lokale sponsorer.

 

 1. Oppdatering Toppenkurset
 • Trond har vært i kontakt med revisor som skal godkjenne regnskapet for Toppenkurset. Dette må gjennom for å få godkjent rapport og få utbetalt siste rest fra Barentssekretariatet. Må også være i orden før vi får søkt om midler til årets kurs.
 • Vi har 98 søkere til Toppenkurset. Trond og Saska skal se over hvem av de serbiske deltakerne som kan være aktuelle.
 • Vi må vite hvor mye vi får fra Barentssekretariatet før vi vet hvor mange russiske deltakere vi kan ta imot.
 • Trond har laget ei mappe på Google driven hvor vi kan legge tilsagnsbrev.
 • Trond har sendt forespørsel til Kulturbadet i Sandnessjøen. Der skal de drive oppussing i sommer, men de veit ikke helt når. Trond har bedt om svar i dag, men har ikke fått svar. Vi har fått forespørsel fra Vega som ønsker å få oss tilbake, og de tilbyr 25 000 kr.
 • Kristian hører med HTS om buss. Vi ønsker være på Vega seinest kl. 12, og at vi drar fra Vega kl. 18.
 • Fylkesråd for samferdsel har dekket utgifter til turné, så de må vi søke om støtte i år.
 •  

Transportliste ligger på nettsida. Den er det kjekt å få oppdatert så snart vi veit når folk kommer og drar. Det står detaljert hvem som kjører hvem når. Når vi skal til Vega bør vi ha to busser, russisk minibuss, annen minibuss + henger. Kristian gjør forespørsler angående buss.

Vi trenger en buss i byen torsdag, fredag og søndag morgen og en etter konserten.

 1. Planer framover for VUS

VUS spiller på konserten til Mosjøen Orkesterforening 7. juni.

Kulturskoleavslutning 14. juni. Kunne vi fått til et samarbeid med flere fra kulturskolen, slik at ikke hver gruppe har tre min hver.

Sette nytt program: Alle oppfordres til å komme med forslag til repertoar!

Alle må gi beskjed om når man ikke kan komme på øving. Gi beskjed i god tid!

 

Neste møte blir 22. mai kl. 19:30.

 


Styremøte i VUS 03.04.2017

Tilstede: Trygve Mikalsen (vara), Per Christian Enger, Johanna Enger, Franziska Wika, Kristian Sæterstad, Trond Wika, Helene Langmo og Maren Lindseth Pettersen. Birgitte Mikalsen kom etter hvert.

 

 1. Oppdatering Toppenkurset
 • søkere

Vi har 86 søkere til nå.  En god del av de er russere og serbere, og vi har ikke økonomi til å sponse alle dem. 11 søkere på piano. Vi mangler fortsatt noen av våre egne.

 • økonomi

Avslag fra Kulturrådet.  Trond har søkt 150 000 til støtte for instrumenter i fokus. Per Christian søker Anders Sveaas’ almennyttige fond. Maren skriver søknad til Serbisk Riksforbund. Barentssekretariatet trenger revisorgodkjenning av regnskapet for Toppenkurset.

 • Lokale sponsorer

Per Christian og Kristian tar seg av dette etter påske.

 

 • Innkvartering instruktører – må det bestilles nå? Nei. Vi satser på eventuelt å få innkvartert på Toppen.

 

 • Invitasjoner til konserten

Maren spør Carl Ninian.

 1. 17. mai

Vi ønsker å være på Ungdomslokalet. Bedre plass. Helene får i oppgave å melde det inn til 17. mai-komitéen. Musikk-kafé på Ungdomslokalet kl. 17.00. Fri entré.  Viktig at vi kommer med i programmet til 17. mai-komitéen.

 1. Rekrutteringsrunde

Vi prøver oss med 11. mai med en rekrutteringsturnén til barneskolene (1. – 4. klasse). Trond tar kontakt med skolene. Elevene på MVS skriver søknad om fritak selv, men Trond spør Marit Thrana om hun som kulturskolerektor kan sende en mail til Knut Steffenak på musikklinja.

 1. Oppdatering London-turen – er vi i rute?

Vi har fått bass. Vi har fått øvingslokale i sjømansskirka til basstimer. Innbetalinger er i orden, med unntak for fam. Wika og Marie Valla. Vi har øving på KFUK-hjemmet lørdag, sjømannskirka søndag. Trond har spurt om vi kan øve på KFUK mandag.

 


Styremøte i Vefsn Unge Strykere 20.03.2017

Sted: Vefsn Bibliotek

Tilstede: Birgitte Mikalsen, Per Christian Enger, Johanna Enger, Kristian Sæterstad, Trond Wika, Helene Langmo, Trygve Mikalsen og Maren Lindseth Pettersen

 

Sak 1 Konstituering av styret

Styreleder: Kristian Sæterstad

Sekretær: Maren Lindseth Pettersen

Kasserer: Per Christian Enger

Styremedlem: Johanna Enger

Styremedlem: Helene Langmo

Musikalsk leder: Trond Wika

Vara: Trygve Mikalsen

Vara: Ekaterina Nilsskog

Vara: Siw Larem

Vi retter opp en feil fra årsmøtet:  Siw Larem var vara i fjor, men møtte på alle møter da vi ikke fikk noen som ville være styremedlem. Styret skal altså ha fem medlemmer, pluss musikalsk leder, og det siste styremedlemmet blir altså Helene Langmo. Maren Lindseth Pettersen tar jobben som sekretær. Maren oppdaterer i Brønnøysund-registrene.

 

Sak 2 Budjsett Vefsn Unge Strykere 2017

Per Christian gikk gjennom budsjettet. Overskudd for 2017 er tenkt å bli 2 200 kr.

 

Sak 3 Budsjett for London-tur

Per Christian har oppdatert budjsettet. Reise 60 000, hotell 55 000, mat 25 000, annet 30 000.

 

 

 

Sak 4 Basstimer i London og lån av basser

VUS betaler for én basstime hver for Marte og Trygve. Maren kontakter Rupert om han kan gi basstimer mandag eller tirsdag (dagtid), og om han vet om noen vi kan kontakte for å låne basser.

 

Sak 5 Timeplan for London-tur

Lørdag: Tur til Portobello Road Market i Notting Hill.

Prøve kl. 15.

Søndag: Vi spiller noen stykker på gudstjeneste i Sjømannskirka. Konsert i Sjømannskirka.

Mandag 18.30 – konsert på KFUK-hjemmet

Tirsdag: Fritt fram!

Maren oppfordrer Trond til å lage et Google Doc og dele det i gruppa for London.

Johanna lager plakat for konsert i London.

 

Sak 6 Arbeidsplan for Toppenkurset 2017

 • Idé til reklamestunt?

Det er så langt 42 påmeldte. Maren tar på seg å kontakte alle medlemsorkestrene i UNOF, og kulturskolene, og musikklinjene. Lage en adresseliste.

 • Tur til Sandnessjøen og Kulturbadet

Trond tar kontakt med Kulturbadet.

 • Småsponsorer

Vi må begynne å gjøre framstøt allerede nå for å skaffe småsponsorer. Maren skal grave etter det. Vi fordeler neste møte hvem vi drar til.

 • Sponsing av utenlandske deltakere

Kan vi få noen lokale bedrifter til f.eks å “kjøpe en islending”?

 

Neste møte blir mandag 27. mars.


Styremøte i Vefsn Unge Strykere 06.03.2017

Tilstede: Per Christian Enger, Birgitte Mikalsen, Siv Lindseth, Trond Wika, Maren Lindseth Pettersen

 

Sak 1. Seminar i helga

Det er 24 påmeldte, pluss to reiseledere. Vi ønsker at det organiseres med vakter som kan være på MVS, ikke bare under måltidene. Siv tar tak i dette. Franziska vil gi oss beskjed om det er noen pianoforeldre vi kan få hjelp av.

Mat kan kjøpes på kontoen vi har på Rema 1000 Halsøy.

Timeplan er satt og er sendt ut. Trond sender ut infobrev m/ pakkeliste, og beskjed om mulighet for repetisjon.

Matansvarlig og Birgitte møtes på MVS kl. 16.30. Per Christian henter tre stk Vinogradova på togstasjonen. Maren henter Flatlandsmo Nilsen-jentene som kommer kl. 21.28 med toget.

Som tidligere skal VUS dekke seminaravgift for våre egne medlemmer.

 

Sak 2. Årsmøte

Valgkomitéen jobber på spreng med å finne leder. Birgitte holder på med årsmeldinga. Per Christian skriver ut regnskap. Per Christian legger fram budsjett.

Trond legger fram aktivitetsplan for 2017.

 

Sak 3. London-tur

Vi ønsker å dra på konsert med Youth Orchestra of Great Britain søndag 9. april kl. 19.

I infoskrivet må det med at de som er under 18 år må ha med seg bekreftelse (med kopi av foreldres pass, samt underskrift, navn på ansvarlig person. Kopi til barn og ansvarlig person.) De som er under 18 år plikter å forholde seg til å de beskjeder og regler som gis under turen.

Maren sende ut påminning om innbetaling.

Siste innbetaling er på 700 og 1700 kr.

 

 

Sak 4. Toppenkurset

Birgitte har laget flyer med den nye grafiske profilen.

Diverse

Vi snakker om å ha en skoleturné for å øke rekrutteringa.

Vi har bestemt oss for å kjøpe cellokasse til 3/4-celloen vi eier.

 

Neste møte blir mandag 20. mars kl. 19:15.

 

 


 

Styremøte i Vefsn Unge Strykere 20.02.2017

Tilstede: Trond Wika, Siv Lindseth og Maren Lindseth Pettersen

 

 1. Årsmøte 8. mars.

Birgitte må sende innkalling. Den skulle egentlig vært sendt seinest fire uker før dato før årsmøtet, men vi satser på at det går bra å sende den ut nå. Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet må være innkommet til styret senest 2 uker før møtet. Saksliste sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Valgkomiteen er begynt arbeidet sitt. Per Christian og Maren tar i alle fall gjenvalg.

 

 1. Seminar i Mosjøen 10. – 12. mars

Vi har så langt fått 16 påmeldte til seminaret, hvorav 14 er utenbys fra. Vi setter opp timeplan nå på møtet. Frist for å få ut noter blir i løpet av uka.

For å tjene inn penger til londonturen ønsker vi å ha kakesalg på konserten.

Vi skal ha med blåsere fra orkesterforeninga, samt at det er åpent for elever i kulturskola. Instruktører er “Taffelpikene” (Ingrid Ohlander m/venner). Vi skal ikke ha felles repertoar. De skal øve på repertoaret til Unge Solister.

 

 1. Toppenkurset 2017

Vi har gått gjennom arbeidsplanen, men dette må taes opp på neste møte også.

 

 1. Londonturen

Maren og Trond setter opp timeplan i morgen.

 

Neste møte blir mandag 6. mars.


Styremøte 6. februar 2017

Tilstede: Per Christian, Birgitte, Maren og Trond

1. Tärnaby-tur:

 1. a) Påmeldte til Tärnaby så langt: Frida med far og søster, Søstrene Enger + PC, Silje Rynesli Hansen, Birgitte og Justus, Tiril, Maren, Trond og Franziska,
 2. b) Trond har laget et inofoskriv. Deler det med Strykekameratene og Alstahaug og Leirfjord Strykeorkester.

Egenandel: 500 kr  for medlemmer og foreldre i VUS, og 750 for andre.  Trond har laget et infoskriv.  Vi har samme opplegget som i fjor.

 1. c) Sosialt med Vefsn Skolekorps?

Ja, vi hører med Saska på onsdag.

 

 1. Musikalsk innslag på landsstyremøte 4.-5. mars.

Landsstyreti skal ha lunsj i andreetasjen på Kulturverkstedet lørdag 4. mars med landsstyret i UNOF. Vil VUS komme med et musikalsk innslag? Ja, det vil vi. Trond er opptatt, men Maren skal sjekke om hun evt kan lede.

 

 1. Seminar 10. – 12. mars
 2. a) Trond setter opp et forslag til timeplan. Vi må få til å balansere det med at noen skal jobbe med Unge Solister-stoff. Vi skal også jobbe med St. Paul-suiten for kammerorkester. Adagio & Allegro – Tartini, Palladio, Dovregubben. Vi setter konsert til kl. 15, slik at de som skal reise nordover rekker toget.

Invitasjon til deltakere blir lagt ut veldig snart av Birgitte.

Trond ønsker gjerne å ha ekstra instruktør på fiolin, bratsj og kontrabass. Mulig vi må ha celloinstruktør også, men vi håper Randi er friskmeldt til da.

 1. b) Dugnad under seminarhelga:

Matlaging (også frukt/grønnasker og kake.)

Vakter

Siv spør om Siw og de kan sette opp vakter og kokker.

 

 1. Londontur

Maren ber Per Christian skrive noen linjer om Oyster card (betalingskort på undergrunnen). Maren og Trond ser på timeplan sammen.

Vi må fortsatt bestille togbilletter hjemover.

 

 1. Toppenkurset 2017

a ) Grafisk design fra Silje.

Vi liker designet! Birgitte tar dette videre med Silje.

 1. b) Instruktører

Trond har gjort muntlige avtaler med de fleste. Kontakter kommer etter påmelding.

 

Neste styremøte 20.2.  kl. 19.15.


Styremøte 23.01.2017

 

Tilstede: Trond Wika, Øivind Mikalsen, Birgitte Mikalsen og Maren Lindseth Pettersen.

 

Sak 1Toppenkurset

Øivind Mikalsen orienterer om tanker rundt orgelkurset på Toppen: Ny instruktør på orgel: Lars Notto Birkeland, orgel. Tilknytta Barrat Due og NMH, tidligere operaen. Han blir i tillegg til Mila Thoors (Sverige. Øivind skal kanskje undervise noe. Ser for seg seks deltakere på orgel. Deler i tre nivåer. Øivind setter i hop en repertoarliste med Trond:  Orgelkonsert av Poulenc, og mindre grupper. Starter orgelkurset helga før for å få forberedt skikkelig.

Birgitte og Maren skal til Trondheim på UNOFs ledersamling i helga. Alle sommermusikkskolene må ha representant med her for å få støtte. Har gått gjennom aktuelle tema.

Vi trenger budsjett for årets kurs. Maren hører med Per Christian om han kan justere for i år.

 

Sak 2 Invitasjon til Tärna-seminaret

Trond lager et infoskriv som deles med Strykekameratene og ALSO slik at de har mulighet til å delta.

 

Sak 3 Dato for årsmøte

 1. mars kl. 17.00 på Ungdomslokalet.

 

Sak 4 Diverse

Birgitte lager invitasjon til UNOF-seminaret 10. – 12- mars.

Maren synes det er for slapt oppmøte på øvingene med VUS, og det gis heller ikke beskjed når man ikke kan møte på øvelsene. Maren og Birgitte lager et skriv sammen.

 

Neste møte blir mandag 6. februar kl. 19:15.

 


 

Styremøte VUS 16.01.2017

Tilstede: Birgitte Mikalsen, Trond Wika, Maren Lindseth Pettersen, Per Christian Enger og Siw Larem

Sak 1 London

1.Tog nedover er bestilt, men ikke retur. Vi må høre om det er noen som skal kjøre tilbake fra Værnes. Maren lager infoskriv. Vi setter frist for første innbetaling 1. mars på 2 000, 1. mars kr 1000. 15. mars blir restbetaling.

2. Trond bestiller overnatting i kveld på Pembridge Palace hotel.

3. Søke støtte

Vi kan søke støtte hos Alcoa, spesielt siden Stine Gartland jobber. Vi skriver den for henne, så får hun sende den inn. Maren kontakter henne.

Maren har søkt om 40 000 i støtte fra UNOF.

Birgitte søker ungdomsrådet.

Maren tar kontakter Rupert Ring og Duncan Strachan. Kanskje vi kan få låne to basser der nede? Kan Rupert gi basstimer? Er det noe sted vi kan spille? Forslag til hva vi bør gjøre?

 

Sak 2 Ski- og spillehelg i Tärnaby 17. – 19. februar

Vi setter egenandel til 500 kr per person. Vi lager maten selv. Trond sender informasjon/invitasjon om kurset til Musikakademin i Storuman. Påmeldingsfrist 1. februar.

 

Sak 3 Seminar 10. – 12. mars

Birgitte er i kontakt med Mosjøen vgs avd sentrum. Trond spør Espen Johansen i UNOF Nord-Norge om hvor mange instruktører vi kan forvente å få støtte til. Vi spør Siv Lindseth om hun kan tenke seg å være matansvarlig.

 

Sak 4 Ny logo og grafisk profil

Silje må gi oss tilbud om hennes kapasitet, om når ting kan være klart. Ny logo klar så snart som mulig. Birgitte tar kontakt.

 

Sak 5 Toppenkurset 2017

Vi har fått en mail fra Østerrike om eventuell påmelding. Trond svarer.

 

Sak 2 Ski- og spillehelg i Tärnaby 17. – 19. februar

Vi setter egenandel til 500 kr per person. Vi lager maten selv. Trond sender informasjon/invitasjon om kurset til Musikakademin i Storuman. Påmeldingsfrist 1. februar.

 

Sak 3 Seminar 10. – 12. mars

Birgitte er i kontakt med Mosjøen vgs avd sentrum. Trond spør Espen Johansen i UNOF Nord-Norge om hvor mange instruktører vi kan forvente å få støtte til. Vi spør Siv Lindseth om hun kan tenke seg å være matansvarlig.

 

Sak 4 Ny logo og grafisk profil

Silje må gi oss tilbud om hennes kapasitet, om når ting kan være klart. Ny logo klar så snart som mulig. Birgitte tar kontakt.

 

Sak 5 Toppenkurset 2017

Vi har fått en mail fra Østerrike om eventuell påmelding. Trond svarer.

 


Styremøter 2016


 

Styremøte 12.12.2016

Tilstede: Siw Larem, Birgitte Mikalsen, Trond Wika, og Maren Lindseth Pettersen

 

Sak 1 Jubileumstur.

Det er veldig få av dagens medlemmer som har meldt seg på innen påmeldingsfristen. Er det fordi det er for dyrt? Vi utsetter fristen med ei uke, altså til den 19. desember. Vi bør ha diskusjon på pris. Kanskje det går an med f.eks. søskenmoderasjon.

 

Påmeldte så langt:

 1. Trygve
 2. Birgitte
 3. HC
 4. TA
 5. CN
 6. Trond
 7. Franziska
 8. Maren
 9. Silje Grundstad
 10. Silje cello
 11. Regina
 12. Ekaterina
 13. Rikard
 14. Siv
 15. Søster til Rikard

 

Sak 2 Juleavslutning

Kulturverkstedet skal ha åpen kafe. Helgeland Sparebank har ikke anledning til å komme.

 

Sak 3 Betaling til Silje for oppgradering av nettsider og grafisk profil

Vi sponser eventuell tur til London, konsertbilletter, tur hjem til Mosjøen under Toppenkurset.

 

Sak 4 Søknader

Trond søker Norsk-islandsk kultursamarbeid 15. desember. Søker for tre år.

Vi burde sett på samarbeidspartnere, da dette er viktig for å få innvilget søknader. Trond og Maren ser på dette.

 

Sak 5 Arbeidsoppgaver i forbindelse med Toppenkurset

Vi fortsetter med å bruke internsidene. Vi må konkretisere oppgavene mer. Transportplanen bør vi bli flinkere til å delegere. Dette er noe Trond bruker mye tid på. Fristene for når ting skal være ferdig bør være tidligere.

 

Sak 6 Betaling for arrangementet til “Jul i Svingen”.

Vi foreslår å betale Tove Erikstad 2000 kr. Hun får beskjed om å sende oss en faktura.

 

 


Styremøte Vefsn Unge Strykere 28.11.2016      

Tilstede: Siw Larem, Birgitte Mikalsen, Trond Wika og Maren Lindseth Pettersen. Øivind Mikalsen kom litt seinere ut i møtet.

 

Sak 1 Jubileumstur

Det blir London! Bindende påmelding til 12. desember. Repertoar bør settes opp før årets slutt. Maren sender en forespørsel ambassaden i London.

 

Sak 2 Nettsider/grafisk profil

Vi har fått et tilbud fra Silje Grundstad om å oppdatere nettsida og den grafiske profilen til Toppenkurset. Hun har estimert 75 timer, og tenker å halvere timesprisen sin til 300 kr, altså 22500 kr. Hun kan ikke ta imot betaling for oppdrag som konkurrerer med bedriften hun jobber for, så hun er villig til å diskutere passende betalingsmåte. Birgitte tar kontakt med henne for en diskusjon.

 

Sak 3 Juleavslutning

 1. desember kl. 18.00 på Kulturverkstedet. Vi åpner med VUS, så ei avdeling med solospill, og så avslutter vi med julesanger. Trond har delt ut skriv på øving. Maren har bedt Tove Erikstad om å arrangere Jul i Svingen. Har ikke fått svar fra plateselskapet eller Odd Nordstoga enda.

Maren hører med banken om de vil komme på konserten. Kanskje de vil spandere mat oss?

 

Sak 4 Vinterkurs

Espen Johansen ønsker vi skal ha det i Mosjøen, og slå det sammen med årsmøte for UNOF Nord-Norge. Vi foreslår 10. – 12. mars. Om vi samarbeider Unge Solister, kan vi få Frifond-midler.  Vi ønsker å bruke de eldste deltakerne også på US.  Birgitte kontakter MVS for å høre om leie av skola.

 

Sak 5 Rapportering Toppenkurset

UNOF må ha rapport. Trond sender. Birgitte skal ha et Skype-møte med Dextra bank i morgen. Maren må rapportere til TONO.

 

Sak 6 Orgelkurs under Toppenkurset. Lærere under kurset.

Øivind mener at vi må subsidiere orgeldeltakere hvis vi skal få flere til kurset. Gjerne til 1000- 1500 kr.  Vi må også gjøre innholdet mer attraktivt. Trond foreslår at Øivind setter opp et forslag. Utlysing av kurset bør være klart til rundt nyttår.

Trond kontakter tidligere lærere. Ønsker kontinutitet, men er også mulig å få noen endringer.

 

Sak 7 Søknader

Trond søker Kulturrådet innen 2.12. Søker også for Klassisk Scene. Søknaden bør også kunne brukes til andre vi søker støtte hos.

 

Neste møte blir 12. desember kl. 19:15.

 


Styremøte 07.11.2016

Tilstede: Siw Larem, Birgitte Mikalsen, Maren Lindseth Pettersen, Siv Lindseth, Trond Wika og Per Christian Enger.

Sted: Biblioteket

 

Sak 1 Jubileumsturne

Dette er tilbudene Maren har fått :

Berlin Norwegian: Tur 1932,- retur 2989 = 4921

SAS 3040 tur/retur

London

Norwegian tur: 1309,- retur 1831,=- 3140

SAS 2369,-

 

Birgitte har laget ei meningsmåling på Facebook om folk vil dra på tur.

 

Sak 2 Julekonsert?

Trond foreslår torsdag 15. desember. Vi inviterer til samarbeid med pianoelevene. Maren inviterer banken.

 

Sak 3 Tanker for Toppenkurset 2017

Kammermusikk helga før for å utnytte lærerressursene i f.eks Engegårdkvartetten. Hele opplegget den helga må planlegges. Trond har reservert Toppen 3. – 9. juli. Maks én konsert om dagen. Tilrettelegge mer for at alle får med seg alle konsertene. Oppfordre folk til å gå på masterclassene.

Vi har gått gjennom evalueringsskjemaene for Toppenkurset. Tilbakemeldingene er gode, men vi kan bli flinkere på detaljplanlegging, mindre oppdelt etter nasjonalitet på internatene, flere lærere på treblås. Seinere frokost mandag.

 

Eventuelt:

Vi må oppdatere internsidene. Få arkivert noe. Oversikten over VUS-medlemmer må lages en egen link til. Den må oppdateres slik at Per Christian får sendt ut faktura.

Oppdatering regnskap Toppenkurset

-Det ser ut til at vi kan gå mer enn 100 000 i overskudd. Vi har fortsatt en del utestående.

 


Styremøte VUS 10.10.2016

Tilstede: Birgitte Mikalsen, Siw Larem, Trond Wika, og Maren Lindseth Pettersen, og Siv Lindseth.

Sted: Biblioteket

 1. Ski- og spille helg, og vinterkurs
 • Ski- og spillehelg

Vi ønsker å dra på ski- og spillehelg i Tärna. Tidligere har vi ikke hatt egenandel, men det setter vi i år, da vi også skal på 20-årsturne. 17.- 19. februar er den eneste helga som er aktuell. Trond har holdt av denne helga foreløpig. Viktig at vi gir beskjed til UNOF Nordland om denne helga, slik at det ikke blir lagt noe kurs til den helga. Dette tar Birgitte seg av.

 • Vinterkurs

Vi kan godt ha dette helga før vi reiser på utenlandsturne. Blir det turne 7. – 12. april, kan seminaret godt bli 30. mars til 2. april.

 1. Jubileumsturné

Maren, Trond og Siw sier ja til å sitte i turkomité. Vi må legge fram turalternativ og priser. Etter møtet fant vi ut at Per Christian også godt kan få sitte i komitéen

 1. Treårig avtale med Helgeland Sparebank

Vi godkjenner denne. Maren signerer siden hun er kontaktperson.

 1. Økonomisk oppdatering.

Det ser ut for at vi kan gå i balanse med Toppenkurset. Da Per Christian ikke er her, må vi ta en nøyere oppdatering neste gang.

 1. Seminarer utenbys

Det er 42 påmeldte på seminaret på Mo nå i helga, men dessverre er ingen av dem fra Mosjøen.

 1. – 13. november er det seminar i Harstad med “Polare strøk”. Temaet er jul.

Tidligere var vi flinkere til å ha lærere fra alle stedene med på seminarene. Dette er god drahjelp for å få med seg i alle fall oss vefsninger, og spesielt de yngste. Dette bør vi ta opp med UNOF Nordland.

 1. Støtte orkestret i Katmandu?

Vi ønsker å gi 1000 kr til støtte til innkjøp av instrumenter til orkestermiljøet i Katmandu.

 1. Brønnøysundsundregistrene

Franziska står fortsatt oppført som leder av VUS i Brønnøysundregistrene. Maren følger opp dette.

Neste møte blir: 7. november. 19.30.

Komitemøte blir 31. oktober 19.30.

 


Høstfest og evaluering av Toppenkurset

Dato: 16.9.2016

Sted: Bygdetunet

Tilstede: Marte og Siw Larem, Martha, Birgitte og Øivind Mikalsen, Trond og Franziska Wika, Siw Lindseth og Maren Lindseth Pettersen.

 

Jubileumstur i 2017

27.4-2. mai, eller palmehelga.

Maren melder seg til komité.

Aktuelle steder: Dublin, London, Skottland, Wien/Salzburg. Island.

 

Toppenkurset

Satser på ha kurset 3. – 10. juli. Avslutningskonsert i aulaen for piano. Tar hele pianokurset på MVS.

Fint å ha instruktører med barn boende på Toppen.

Flott med junior-/ungdomsorkesterkammergrupper.

Marit Laugen var topp med folkemusikken.

Vi ønsker oss Engegårdkvartetten tilbake, de ønsker også å komme tilbake.

 

Forbedringer:

 • Mer avlastning på skyssing, Trond kjører mye under kurset.
 • Kontrakter med mer beskrevede oppgaver.
 • Bli flinkere på fordeling av arbeidsoppgaver etter avslutningskonserten. Hvem flytter instrumenter, stativ, flygel? Hvem rydder på Toppen? Dette må fordeles før kursstart.
 • Bli flinkere til å inkludere foreldrene, skal ikke bare være styret som jobber.
 • Konsertlistene må henges opp fra mandag av.
 • Merk klær og notestativ!

 


Styremøte i Vefsn Unge Strykere 5. september 2016

Sted: Biblioteket

Tilstede: Per Christian Enger, Birgitte Mikalsen, Maren Lindseth Pettersen, Siv Lindseth og Trond Wika.

 

 • Sak 1:Trond informerer om årets elever på stryk i musikkskolen.

Trond har fullt opp, men har bare 50% undervisning, så får ikke det grunnlaget av elever som er ønskelig for dugelig rekruttering. Randi har ikke fullt opp med celloelever, men hun har pianoelever i tillegg, og også på Mo.

Framstøt på barneskolene? Birgitte sjekker om hun og Tiril kan ta fri fra skolen, og om det er mulig å få komme på besøk på barneskolene.

 

 • Sak 2 Samarbeid med Helgeland Sparebank

Avtalen VUS har hatt en avtale om 15 000 kr fra HSB til administrasjon. Denne utløpt 2015. Maren får tak i gammel søknad fra Martha, og søker på nytt, denne gang om 20 000,-.

 

 Sak 3 Oppdatering Toppenkurset

Vi har omtrent 350 000 igjen å betale av regninger. Vi har litt over 200 000 kr i utestående, og så venter vi enda på å få svar på søknaden om 200 000 kr fra Norsk Kulturråd.

Vi foreslår et evalueringsmøte 16. september med høstfest hvor vi tar med oss noe å bite i. Per Christian sjekker om vi kan være på Lydiabrygga. Er der opptatt, kan Birgitte sjekke bygdetunet.

 

Tanker etter kurset:

-oppgaver må avklares med instruktørene før kurset, og dette må inn i kontraktene.

-kasserer må ta en dag tidlig i uka og få inn kontrakter, avtale med russere osv

-bestille valuta fra HSB tidlig, ikke ta ut med div kort i minibank

 

 • Sak 4 Hvilke ønsker har vi for Toppenkurset 2017

Maren ønsker seg et mindre kurs, bedre tid til å kvalitetssikre de enkelte tilbudene. Skal vi ha det samtidig med Galleria? Skal det være samtidig med Galleria, må vi få til et bedre samarbeid.  Ulempene er knapt med overnattingsplasser, konkurrerer med hverandre. Dette er også noe vi kan ta opp på høstfesten.

Hvor ønsker vi å dra på turné? Vi har tanker om Bodø, Træna, Lovund, Herøy.

 

 • Sak 5 Skal vi ha jubileumstur?

Før sommeren snakket vi om 27. april til 2. mai. Alternativene er Skottland eller Wien/Salzburg. I Skottland er Duncan Strachan vår kontakt (cellist som var med på tur til Serbia og Montenegro i 2006). Fort William er/var vennskapskommune til Vefsn.  I Østerrike har vi Nick Carthy som kontakt, og Nadja og Ljuba er der og studerer. Vi tar opp datoer på høstfesten, samt om noen vil sitte i komitéen. Trond foreslår også Island.

 

 • Sak 6 Flere aktuelle til kretsorkesteret?

Så langt er bare Ragnhild påmeldt fra VUS.  Siv spør Rikard om han kan tenke seg å være med.

 

 • Sak 7 Styremedlem

Vi mangler et styremedlem.  Siw Larem er kun styremedlem. Hvordan kan vi gjøre det mer håndgripelig/inkluderende for nye styremedlemmer? Kanskje vi kan dele inn møtet i en VUS-del først, og så en Toppenkurs-del, hvor det bare  er ei arbeidsgruppe som deltar. Vi tar dette opp på høstfesten.

  

 • Sak 8 Innvilget støtte til instrumentkjøp

Vi har fått 30. 000 fra UNOF instrumentfond til kjøpt av bratsj. Maren foreslår at vi bør høre om vi kan kjøpe to små instrumenter.

 

 Sak 9 Knust rute

Det ble knust ei rute ved et uhell under Toppenkurset. Birgitte hører om det kan gå på forsikringen til UNOF.

 

Neste møte blir 16. september samtidig med høstfest.

 


 

Styremøte VUS 06.06.2016

 

Tilstede: Birgitte Mikalsen, Per Christian Enger, Siw Larem, Maren Lindseth Pettersen og Trond Wika.

 

Sak 1

Oppdatering Toppenkurset

 • Vi har fått islandsk fløytist og fagottist.
 • Antall senger på Toppen er 118. Vi kan supplere med ekstrasenger/-madrasser.
 • Birgitte tar kontakt med Øyvind Berg for å høre om vi kan få billigere billetter til de nepalske deltakerne som kommer lørdag 2. juli.
 • Trond ønsker ikke å bestemme helt fast enda hvem som skal være med på The Wall siden vi ikke veit helt hvem av de utenlandske som blir med. Det kommer fire serbere allerede fra onsdag, som skal være med på The Wall.
 • Infobrev til deltakerne blir sendt ut i nærmeste framtid – så snart Birgitte er ferdig med “hilsen fra leder av VUS”.
 • Priser for VUS-medlemmer: 1000 kr rabatt, og 1000 kr ekstra i rabatt for de i styret/ungene til de i styret.
 • Maren er begynt på romlister. Trenger at Birgitte sender oversikt over kjønn på nepaleserne.
 • Maren har sendt e-post til Frivillighetssentralen ang minibuss/kjøring under kurset.

 

Sak 2

Sommeravslutning VUS

 • Mandag 13. juni kl. 17.00 på Kulturverkstedet. Det blir både for strykere og pianister.

 

Sak 3

Kommunikasjon, handlingsplan og orden til neste år

Birgitte mener vi må bli flinkere på å ha oversikt over alt som skal skje, vi burde lage en handlingsplan som alle har tilgang til å redigere på og der alt av eventuelle arrangement står i god tid. Her skal noe sånt som en sommeravslutning står slik at vi unngår at foreldrene får beskjed om en ting, og det blir endringer flere ganger o.l.

Marens idé om månedlig nyhetsbrev er en svært god idé, dette burde vi få til!

 

Sak 4  Utenlandstur?

Vi sjekker ut både Skottland og Salzburg/Wien 27. – april – 2. mai.

 

Sak 5 Neste møte 

 1. juni 17.30 – 19.30 på biblioteket

 


Styremøte VUS 30.05.2016

Tilstede: Trond Wika, Siw Larem, Maren Lindseth Pettersen, Siv Lindseth, og Birgitte Mikalsen.

Sted: Biblioteket

 

1. Oppdatering om kurset

 • Trond har fått trykt opp store plakater for Kulturbadet og Kulturhuset.
 • Serbisk Riksforbund gis frist til 1. juli.
 • Antall deltakere til Toppen Vi har veldig mange påmeldte, men liten plass. Vi går gjennom lista og gjennomlinjer de som ikke kommer, samt skriver på hvem som bor hjemme. Vi bestemmer oss for å kutte ned antall serbiske og russiske deltakere. Ca antall på ti av hver. Dette pga overnattingskapasitet og økonomi.
 • Folkemusikk på Toppen? Trond har vært i kontakt med Marit Laugen, men ikke avklart noe.
 • Individuelle timeplaner.Det viktigste som skal på planen, er kammermusikk.
 • Vaktiliste. Siv og Siw tar får oppgave med med å fylle inn vaktlistene. Maren sender oversikt over hvem som kan spørres, samt liste for innfylling.
 • Maren må huske på å lage infoskriv både på norsk og engelsk
 • Marens oppgaver under kurset. Maren lurer på hva hennes oppgaver skal være under kurset, har veldig lyst til å spille i orkesteret. Trond mener det ikke går an å kombinere med å spille i orkester, og tar da selv jobben med å koordinere.
 • Logo. Vi har fått forslag på logo fra Silje, og har gitt tilbakemelding om at den var litt for anonym, og sier litt for lite om hva vi driver med.
 • Utbetalingsanmodning? Maren lurer på om hun skal be om utbetaling fra Nordland Fylkeskommune. Svaret er ja.
 • Støtte fra Nordisk Kulturfond. Martha kontakter Nordisk Kulturfond for å høre hva de mener med brei nordisk deltakelse. Så langt har vi bare tre deltakere fra Sverige påmeldt, bortsett fra norske.

2. Avslutning for VUS?

VUS spiller torsdag 9. juni på kulturskoleavslutning i kulturhuset. Vi får fem min. Vi tar det i forbindelse med øving 8. juni. Foreldrene inviteres, så tar vi med kake.

3. Kontigent

Kan Per Christian sende ute en e-post til de som ikke har betalt kontigent? Også påminning om instrumentleie for de det gjelder.

4. Foreldremøte 1. juni

Birgitte sender ut påminning, og at foreldrene må gi beskjed om de kan komme. Passer det kanskje bedre å ha det 8. juni? Birgitte må sette opp saksliste.  Fortelle kort om Toppenkurset, og hvilke oppgaver vi trenger hjelp til.

5. Neste møte

Mandag 6. juni kl. 19.15 på biblioteket.

 

 


 

 

Styremøte VUS 23.05.2016

Sted: Vefsn bibliotek

Tilstede: Siv Lindseth, Per Christian Enger, Trond Wika og Maren Lindseth Pettersen

 

Sak 1. Deltakelse på Vårkonsert

Tirsdag 24. mai kl 18:00 har vi konsert på Mosjøen VGS avd. Kippermoen sammen med Vefsn skolekorps, Dolstad gutte- og jentekor/Drevja og Elsfjord barnekor.

 

Sak 2. Gjennomgang av arbeidsplan

Søknader: Trond har sendt inn til Vefsn kommune ang støtte til serbiske deltakere. Birgitte har sendt til ungdomsrådet, Maren har sendt til Serbisk riksforbund.

Maren har sendt e-post til Åse Winther Nergård ang trykking av flyers og navnelapper, samt om det går an å få henge opp banner på veggen deres.

Trond har oppretta transportplan som ligger på internsida.

Per Christian skal sjekke ut den treårsavtalen vi har med Helgeland Sparebank. Går den virkelig ut i år?

Noter ligger nå ute på nettsida. Passord er Toppen2016.

Mangler en slagverker, og to hornister i symfoniorkesteret.

 

Sak 3. Medlemsliste

Trond har forsøkt oppdatere medlemslista på internsida. Legger også inn hvem som leier instrument av VUS, samt hvem som har betalt kontigent.

 

Sak 4. Rapportering til UNOF

Vi har ikke meldt inn årsrapport til UNOF. Trond har nå sendt inn, men Birgitte må godkjenne den på UNOF sine nettsider. På UNOF sine nettsider er det mulig å registrer medlemmer, og hvem som har betalt kontigent. Per Christian sender en e-post til Terje Winther i UNOF for å få tilgang til dette.

 

Eventuelt:

Maren har spørsmål angående regnskapet. Hun får ta kontakt med Inna Øybakken og spørre spørsmål til henne.

 

Neste møte blir: 30. mai biblioteket kl. 19.15. Pluss foreldremøte onsdag 1. juni.

Møtet er hevet!

 


 

Styremøte Vefsn Unge Strykere 13.05.2016

Sted:Biblioteket

Tilstede: Birgitte Mikalsen, Trond Wika, Per Christian Enger og Maren Lindseth Pettersen

 

1. Musikk-kafe på Ungdomslokalet 17. mai kl. 17:00 (etter borgertoget).

Med Vefsn Unge Strykere og pianister. Gratis entré. Trond har satt inn annonse.

Trond lager plakater og henger opp på torget. Øystein Thrana som er konferansier vil nevne   det på torget.

Maren lager skriv om at alle må ta kaker og premie. Det blir øving kl. 18 på Ungdomslokalet.  Trond veit vi har loddblokker, så det blir loddsalg.

 

2. Invitasjon til å spille på konsert

Tirsdag 24. mai. på MVS avd. Kippermoen. Skal vi delta? Har vi nok folk til å spille?

Ja, vi skal delta.

3. Konsert 9. juni i Mosjøen Kulturhus. Kulturskoleavslutning.

Vi skal delta.

 

4. Toppenkurset.

 • Banner og store plakater.

Trond har snakket med Forbergskog om at vi får henge opp banner på Sjøsiden under kurset 4. – 10. juli. Maren sender forespørsel til Rønnes Trykk angående banner og til SHMIL. Spørre om SHMIL kan sponse 120 A4 mapper. Trond kontakter museet.

 • Kontakt i Sandnessjøen. Kulturbadet markedsfører for oss. Trond hører med Eva om hun kan henge opp plakater i byen der.
 • Marit Thrana og Bodil har laget en opplegg for lavterskeltilbudet under kurset. Trond la det fram.
 • Maren og Trond skal ta seg en tur opp på Toppen og se hvordan det er blitt der, samt snakke om ekstra overnatting. Må ha overnatting for PFP-deltakerne, nepalske og russiske deltakere.
 • Gjennomgang av arbeidsplan.
 • PFP-prosjektet spytter inn 25.000 til Toppenkurset ifm utgiftsdekning av Toppen-deltakere på PFP.
 • Ny støtteordning fra Kulturdepartetmentet ang norsk-russisk samarbeid. Trond sier han søker. Søker om 180 000 per år i tre år.
 • Birgitte og Tiril tar seg en runde til lokale bedrifter i år også. Småsponsing.
 • Maren søker serbisk riksforening i Norge.
 • Maren få flyers fra Silje og spørre banken om vi kan få trykt opp. Åse Winther. 250? Navnelapper i A7. Samtidig spørre Åse Winther om det går an å få henge banner opp på HSBs nye vegg.
 • Invitasjoner til fylkesråd for kultur, pkt 67 og 68. Franziska.
 • Siv Larem spørres om hun kan lage vaktplan.
 • Toppen-merch! Vi går for handlenett. Maren spørre Rønnes for hva det vil koste for 150 stk.

Medieplan.

Sende inn festivalplan, avslutningskonsertplakat. Tipse om nepalske deltakere, Engegårdkvartetten, lavterskeltilbudet, internasjonalt kurs, samarbeid med PFP, Digital Seter. Maren kontaktert Rigmor Hammarheim i Helgelendingen på rigmor@helg.no Avtale møte med Helgelendingen sammen med Trond.

 

5.  Neste møte

Blir 23. mai kl. 19.15 på biblioteket.

Foreldremøte (under VUS’ øving) 1. juni Ungdomslokalet fra 17:00 til 18.00.

 

 


Referat fra Årsmøte Vefsn Unge Strykere

Onsdag 5.04.2016 kl 17.00, Ungdomslokalet.

 

Årmøtet ble innledet med en fin konsert og deltakerne, totalt 19, hadde med gode kaker J

 

Saksliste:

 • Velkommen ved Styreleder v/ Birgitte Mikalsen

 

 • Godkjenning av innkalling. Godkjent

 

 • Godkjenning av saksliste. Godkjent

 

 • Valg av referent. Helene Langmo ble valgt til referent.

 

 • Årsmelding 2015. Årsmeldingen ble lest opp av Maren Lindseth Pettersen og noen kommentarer ble notert;
 1. En del av VUS medlemmer deltok på turne til Serbia med Kammerorkestret PRIJATNO. Programmet for turneen blir plassert under overskriften Seminarer, turer og prosjekter.
 2. Strykerseminar i Sandnessjøen, filmusikk på Kinoens dag med 2 deltakere fra VUS inkluderes i programmet.
 3. I årsmelding bør det også tas med at Birgitte ble valgt ut til å spille med Crescedo International Orchestra i Nepal gjennom UNOF og at Tiril reiste på turne i Japan med JuniorSolistene gjennom utviklingsprogrammet Unge Musikere
 4. Rapport fra Toppenkurset tas med i årsmeldingen.
 5. Under overskriften FormålVefsn Musikkskole rettes til Vefsn kulturskole.

 

 • Regnskap 2015. Trond Wika gikk gjennom regnskapet og noen kommentarer ble notert;
 1. Oppgaver ivaretatt av revisortjeneste og kostnader.
 2. En stor omsetning kan i stor grad sees i sammenheng med egeninnsats ved Toppenkurset. Overskuddet fra 2015 vil bla. Gå til å dekke utgifter ved Ski- og spillehelg i Tärneby.
 3. Årsmøtet drøftet å heve kontingent og instrumentleie, dette ble ikke vedtatt. Det er imidlertid viktig at alle betaler denne.
 4. Budsjett for 2016 Klassisk sene.
 5. VUS har jubileum i 2017! Dersom vi ønsker å markere jubileet med f.eks en reise må den inn i budsjett for orkesterdrift.

 

 • Handlingsplan 2016. Birgitte Mikalsen gikk gjennom handlingsplan tom. Toppenkurset, se Toppenkurset.no. og noen kommentarer ble notert;
 1. Vd. Toppenkurset blir deltakeravgift for dem som bor hjemme under kurset betydelig lavere. Det vil være mulighet for deltakelse av deler/ timer av kurset.
 2. Plan for høstsemestret utarbeides av styret.

 

 • Innkommende saker.
 1. Inform. via VUS side på Facebook har vært veldig nyttig, både for muligheten til å legge ut informasjon og spørre om man lurer på noe! Årsmøte minner samtidig om viktigheten ved oppdatering av nettside.
 • Valg.

 

Innstilling av valgkommiteen, styre 2016:

Styreleder: Birgitte Mikalsen (gjenvalg)

Styremedlem:

Økonomiansvarlig: Per Chr. Enger (1 år igjen)

Styremedlem: Siv Lindseth (1 år igjen)

Medlemssekretær: Maren Lindseth Pettersen (1 år igjen)

 

Vararepresentanter, 1 år:

Ekaterina Nilsskog (gjenvalg)

Johanna Enger

Siw Johanna Larem

 

Valgkomite

Martha E.Mikalsen

Wibeke Johansen

 

1 styremedlem og 2 varemedlemmer var på valg i 2016. Inntil styremedlem 2 er på plass foreslår valgkomiteen at ett av varamedlemmene deltar fast i styret.

 

 


 

Styremøte i Vefsn Unge Strykere 7. mars 2016

Tilstede: Per Christian Enger, Birgitte Mikalsen, Maren Lindseth Pettersen, Trond Wika og Carl Ninian Wika.

Sted: Biblioteket

1. Årsmøte

Da det ikke har blitt utsendt innkalling til årsmøtet, kan vi ikke ha det på onsdag. Ny dato settes til 6. april kl. 17.00. Må være ferdig til 18.15. Birgitte sender ut innkalling i kveld.

 

2. Konsert 15. mars 

VUS er arrangør av Helgeland Sinfoniettas konsert 15. mars på Ungdomslokalet. VUS skal spille med på tre stykker fra “Tryllefløyten”. Trond kontakter Elena Jurievna Beck for å klarere hva som er VUS’ rolle. Vi får vite det på onsdag 9. mars.

3. Arbeidsplan

 • Se fortsatt arbeidsplan på nettsida.
 • Maren trenger hjelp til søknad til Kulturkontakt Nord. Fristen er 8. mars. Carl Ninian tilbyr seg å hjelpe.
 • Trond har søkt om integreringstilskudd for ei gruppe på Toppenkurset, og har fått 100 000,- kr fra UNOF/Kulturdepartementet. Snakk om 20 stk, blanding av norske og utenlandske barn. Ønske at de skal få komme på prøver, ha sangleker, bli kjent med instrumentene, gå på konserter. Trond er i kontakt med Marit Thrana og Bodil Nystad.
 • UNOFs tilskudd for utenlandske deltakere er ikke 26. februar, men seinere. Får trolig 87 000 fra UNOFs tilskudd til sommermusikkskolene.
 • Per Christian skal sjekke ut med busselskap hva det kan koste å dra til Alstahaug. Vi skal dit på miniturné i år.
 • Birgitte har lyst til å sendte ut invitasjon direkte til medlemmene. Trond foreslår at vi heller sender invitasjoner til orkesterlederne/kulturskolene i Nordland og Nord-Trøndelag. Det finnes en kulturskolekatalog med oversikt.
 • Birgitte tar kontakt med Terje Winter i UNOF for å få e-postadresser.
 • Birgitte skal også sende e-post med invitasjon til kurset til Bodil Nystad, for å få det sendt til kulturskolene i Nordland og Nord-Trøndelag. Skjer i løpet av uka.
 • Maren kontakte Silje ang plakat. Bruke samme mal som i fjor. Går det an å få en mal som vi kan bruke til f.eks navnelapper og diplom. Gjøre det billigst mulig. Kan vi få en fast pris?
 • Maren blir pressekoordinator. Må lage liste til Helgelendingen over hvilke arrangement vi ønsker de skal skrive om. Hva slags vinkling ønsker vi? Nepalesiske deltakere/internasjonalt kurs. Stemningsrapport. Ta kontakt med lokalavisene til deltakerne og send ut pressemelding.
 • Maren ser over den engelske versjonen om kurset på nettsida.

4. Neste møte

4. april kl. 19.15 på biblioteket.

 

 


 

Styremøte VUS 15.02.2016

Tilstede: Per Christian Enger, Birgitte Mikalsen, Maren Lindseth Pettersen og Trond Wika.

 

1.       Forespørsel fra UNOF om vi kan ta imot sju nepalesiske deltakere på Toppen.

UNOF betaler reisekostnader pluss deltakeravgift for deltakere, forutsett at VUS dekker kost og losji for en stykk reiseleder. Oppfordrer oss til å benytte reiseleder som lærer på kurset. Vi må forhandle med UNOF om de dekker bruttokostnadene for deltakerne eller den vanlige prisen.

2.       Søke UNOF om integreringstilskudd?

Trond har vært i kontakt med Marit Thrana, som har sagt seg villig til å ha et slags sang- og musikkverksted med asylsøkere/flyktninger. Det er ønskelig at disse deltakerne får med i opplegget at de skal gå på konsertene våre. Trond skal søke om dette.

 3.        Søknadsskriving

 Det ligger oppdatert oversikt over hvem som skal skrive de ulike søknadene på nettsida til Toppenkurset.

 4.       Mediedekning  

Birgitte tar med seg Ragnhild og Johanna til Helgelendingen.

 5.    Polske deltakere til Toppen?

Den katolske presten i Mosjøen har musikalske kontakter i Polen som gjerne kan tenke seg å delta på kurset. De lurer på hvordan/hvor de kan søke støtte. Vi oppfordrer dem til å søke på kurset. Kanskje får vi nok midler øremerket sponsing av utenlandskedeltakere. 

6.       Innrapportering til UNOF ang vinterkurset.

Vi må sende inn konsertprogram, timeplan, godkjent/signer regnskap i tillegg til allerede innsendte navnelister. 

7.       Infomail til medlemmene

Ikke øving denne og neste uke.  

Uke 9 blir det øving for de yngste fra kl. 17 til 18.45. Med innlagt pause. Det blir spilling på Unge Solister. Det er meninga at de yngste skal være med til Sandnessjøen. Kanskje de kan dra i bassenget mens resten øver? De skal være med på Rondo av Purcell.

Fredag 5.3. øving kl. 18.00.

Lørdag 6.3. avreise fra Ungdomslokalet kl. 10.

-Orkesterpøve kl. 11 i Kulturbadet med Rondo av Purcell

-Basseng(?) kl. 11.30.

-Middag 14.30

-Foajekonsert kl. 16. Vi spiller Pirates, Frost, og Three Reels. Kanskje også barnesangsamlinga.

Søndag kl. 14.00 Øving på Purcell Rondo

-Foajekonsert kl. 16.

-Konsert kl. 17.

 

 8.       Neste møte

Neste møte blir 7. mars kl. 19:15 på biblioteket.

 

 


 

Referat styremøte VUS 26.01.2016

Tilstede: Per Christian Enger, Birgitte Mikalsen, Trond Wika, Siv Lindseth og Maren Lindseth Pettersen.

Sted: Vefsn bibliotek

 

1. Evaluering av vinterkurset.

Vi er godt fornøyd. Det er dyrt å ha det på Toppen, men vi regner med å gå så vidt i pluss. Trond ringer Espen Johansen i UNOF Nordland for å høre om hele kursavgifta skal gå inn til UNOF Nordland, eller om noe går til VUS.

2. Årsmøte i UNOF Nordland i Bodø 13. februar. Seminar samme helga. Birgitte kan ikke dra. Birgitte hører med Emilie om hun kan tenke seg å delta. Trond skriver ut invitasjon og tar med seg på øving i morgen og deler ut til foreldre. Vi må stille med kandidat til møtet.

3. Oppdatering på Toppenkurset

Pink Floyd Project ønsker å ha med et lite kammerorkester helga før Toppen. Betaler opphold og muligens reise for deltakerne.

Oppringt av Ungdommens Musikkmesterskap om vi ønsker å ta imot en solist.

Nick har foreslått Mahlers 5. symfoni. Trond har spurt om det går an å gjøre noen av strykerstemmene lettere. Vi ønsker å ikke spille denne, da den er over en time lang.

Nick og Isa har fått i oppdrag til å lage et operaforslag,  men har ikke kommet med noe. Franziska foreslår at vi sier at da blir det ikke noe, siden de ikke har kommet opp med noe enda. Vi trenger to kammerorkester, viktig at det blir et skikkelig kammermusikktilbud i år.

Så langt tolv påmeldte.

Islandsk deltakelse. Trond har en kontakt på Aukreyri  som hjelper med å få søkere.

Birgitte har ikke hørt noe fra Terje Winther ang eventuell nepalesisk deltakelse.

Hvem som skal skrive søknader står i arbeidsplanen på toppensida.

 

4. Skal vi samarbeide med Galleria?

Trond forhører seg med Espen Løkholm.

5. Dato for årsmøte

 1. mars

 6. VO-midler

Birgitte skal søke for resten av semesteret. Gå inn på Musikkens Studieforbund.

 7. Oppdatert medlemsliste

Per Christian kan legge den ut på toppensida. Maren sender over det hun har fra før.

 


 

Styremøte Vefsn Unge Strykere 05.01.2016

Tilstede: Birgitte Mikalsen, Siv Lindseth, Nina Ludvigsen, Franziska Wika, Maren Lindseth Pettersen og Trond Wika.

1. Seminaret i helga: I utgangspunktet er alle i Vefsn Unge Strykere påmeldt. Kun avmelding hvis man absolutt ikke kan.

 • Det blir ikke med symfonisk besetning. Andrea  Moby Røreng og Evgeny blir med på en konsert av Vivaldi.
 • Vi trenger to (våkne) nattevakter, pluss fra kl. 16.30 til 20.30. 20.30 -23.00 Lørdag 8-14, 14- fredag til Trenger henting/bringing. Franziska og Nina.
 • Måltider blir kvelds/middag fredag. Frokost, lunsj, middag og kvelds lørdag. Frokost, lunsj/middag søndag. Vi må lage til lunsj (brødmat + frukt).
 • Kake til lørdag.
 • Maren spørre Rigmor om vi kan bruke amfiet til teori.
 • Hva skal reiselederne betale? Maren må høre med Rigmor hva det koster for kost og losji.
 • Underholdning fredag og lørdag kveld? Fredag blir det spontankonsert. Pizza og bowling lørdag kl 18.30. (Siv bestiller. Vi blir ca 25 stk.) Godter kan man kjøpe selv, pizza er inkludert.

 

2. Invitasjon til landsmøte i UNOF 15. – 17. april i Bergen.

De ønsker en ungdom og voksen fra hvert orkester/representant fra sommermusikkskolen. Dette er samtidig som det er ski- og spillehelg i Tärnaby. 500 kr i deltakeravgift. Dekker reiseavgift inntil 2000 kr, dekker hotell og mat. Birgitte har tenkt seg dit, men ønsker seg gjerne noen å reise sammen med.

3. Søknadsfrister for midler til Toppen.

Maren skal skrive inn de nye fristene på nettsida. Maren skal skrive søknad til Fond for utøvende kunstnere for underskuddsgaranti. Birgitte skal søke NOBUR, frist 1.2.?

4. Nepalske deltakere til Toppen?

Birgitte skal sende e-post til Terje Winther for å forhøre seg.

5. Infomail

Det er ønskelig å få til en månedlig infomail til medlemmer og foreldre. Dette skal stå leder, Birgitte, stå for. Dette skal være i tillegg til Facebook.

Møtet er hevet.

 


Styremøter 2015

 


Referat møte i VUS 23.11.2015

Tilstede: Trond Wika, Birgitte Mikalsen, Nina Ludvigsen, Maren Lindseth Pettersen, Siv Lindseth og Per Christian Enger.

1.       Hva skjer denne framover?

·         Denne uka: Vi skal delta på “På samme scene”. De eldste skal spille 2. sats Telemann og alle skal spille Bamsefars fødselsdag.

               Onsdag generalprøve generalprøven er kl. 16 på Kulturskolen. Vi skal spille kl. 16.30.

               Konserten er torsdag kl. 18, oppmøte kl. 17. Oppakking på kulturskolen.

·         Tirsdag 8. desember: De eldste spiller på Sibelius-feiringa med Engegård-kvartetten i Kulturhuset.

·         10. desember: Avslutning for stryke- og pianoelevene på Kulturverkstedet

·         16. desember: Orkesterforeninga spiller julekonsert i Dolstad kirke. De yngste er ikke med på dette, men kom gjerne og hør på!

 

2.       Seminar 8. – 10. januar. Hvor skal vi være?

Vi får ikke være på Olderskog. MVS gidder ikke svare, tross purring. På Toppen ville det bare blitt overnatting i gymsalen. Trond har reservert øvingsrom på Kulturhuset. Maren ringer MVS igjen og Mosjøen skole. Prøve på scenen utenom kinotid. Konserten må bli ca kl. 14 på søndag.

Frist for å få ferdig invitasjon: Torsdag 26.11 denne uka. Påmeldingsfrist blir 15. desember.

Forslag til dugnadsplan må være ferdig til 21.12. Maren og Birgitte gjør dette.

 

3.       Status på rapportering

Frifond: Regnskapet er inne til revisjon hos Ernest & Young. Fristen er 1. desember.

 

4.       Hva må vi søke av støtte i desember? Er lagt ut på internsida.

 

5.       Ski- og spillehelg

Vi får ikke leie den vanlige gården den helga vi hadde tenkt i februar. Trond har fått tilbud om 15. – 17. april for samme prisen.  Vi går for dette!

 


Møte i VUS 9. november 2015

Tilstede: Trond Wika, Birgitte Mikalsen og Maren Lindseth Pettersen

Sted: Biblioteket

 

 • Seminar i januar

Vi får ikke leie Olderskog skole. På MVS er det tentamen rett over helga 8. – 10., så det kan bli vanskelig å få være der. Maren har fått beskjed om å  sende en forespørsel til MVS per e-post, ikke per telefon.

Vi tenker ha to orkestre, der det eldste blir med blåsere

Instruktører vi tenker ha: Trond, Suzanna Toht (fiolin) fra Bodø, eventuelt en lærer Vesterålen eller Lofoten, Elin Korneliussen (cello) fra Rana, Maren, Lene, Hans Christian, Evgeny Zhukov (treblås) og messinglærer?

 

 • Toppenkurset 2016

Vi får Toppen 4. – 10. juli. Vi får bl.a Engegård-kvartetten som instruktører, samt Marianne Thorsen og Terje Moe Hansen.

Vi har fått innvilget 50 000 i støtte fra Nordland fylkeskommune.

UNOF har 500.000 kr øremerket subsidiering av deltakere. Dette tenker vi søke på. Søkerne våre kan søke VUS om støtte for å delta, og de gir da en kort begrunnelse om hvorfor de trenger støtte. Vi foreslår at dette blir med i søknadsskjemaet på nett, og at opplysningene selvsagt blir behandlet konfidensielt.

 

 • Nye medlemmer i VUS

Vi ønsker at de nyeste på stryk i kulturskolen melder seg inn i VUS. Per Christian, kan du få laget giroer som kan deles ut på time? Birgitte lager et kort informasjonsskriv som skal deles ut sammen med dette.

 

 • Neste møte blir 23.11 kl. 19:15 på biblioteket.

 


Referat fra møte i Vefsn Unge Strykere

Dato: 17.06.2015

Møteleder: Maren Lindseth Pettersen

Referent: Maren Lindseth Pettersen

 

Tilstede: Trond Wika, Franziska Wika, Hans Christian Wika, Tor Alvi Wika, Johanna Enger, Ragnhild Enger, Per Christian Enger, Wibeke Johansen,  Siv Lindseth, Martha Mikalsen, Øivind Mikalsen, Birgitte Mikalsen, Stig Baadstø Nilsen, Nina Ludvigsen, Tiril Holand og Maren Lindseth Pettersen.

 

 1. Det ser ut til at det blir buss til Vega. Vi har fått tilbud på kr 38 212,- for buss og ferjebilletter. Vi får 20 000 kr fra Vega kommune/Vegadagan + billettinntekter.
 2. Vi trenger en transportplan for frakt under kurset, pluss frakt av deltakere når de kommer/drar. Ansvar: Trond. Vi trenger Nordlandsbuss når hele orkesteret skal fraktes.
 3. Maren skal sende deltakerliste til Per Christian. Han må sende faktura til de svenske deltakerne slik at de vet hva de må betale.
 4. Maren må høre med Toppen om det går an å få servert grillmat fredag 3. juli kl. 21.30. Vi ønsker å ha middagen i lunsjtida den dagen. Vi spiser matpakke i middagstida siden vi da er i byen. (E-post er sendt til Rigmor på Toppen.)
 5. Fredag 3. juli spiller junior/ungdomsorkesteret konserter i byen mens symfoniorkesteret har generalprøve på torget. Det er ønskelig at foreldre som har unger i nevnte orkester er med og ser til sine barn da. Tove og Ida har ansvar for resten av ungene.
 6. Lørdag 4. juli trenger vi påsmurte baguetter til å dele ut når vi er på vei hjem fra Vega. Maren sender forespørsel til Toppen. (Sendt!) Vi trenger også drikke da.
 7. Søndag 5. juli skal vi ha middag i byen. Dette blir trolig i Kulturhuset, oppe i en av salene til biblioteket, eller på Ungdomslokalet. Her trenger vi en ryddegjeng. I vaktlista som Maren sender ut er det satt opp foreldre til dette.
 8. Billettpenger? Her ble det faktisk ikke sagt noe om hvem som skal ordne det, eller er det penger i skrinene? Siden Per Christian er borte, Martha, kan du fikse det? Per Christian har to pengeskrin hjemme, ett til billetter, og ett til kiosken.
 9. Billettselgere torsdag 2. juli i kirka kl. 18.00 er Nina og Martha
 10. Kiosksalg: Det er lurt å kjøpe inn småting. De minste vil gjerne ha ting som koster 5 – 10 kr. Birgitte lager innkjøpsliste. Vi har konto på Rema Halsøy, så der kan vi kjøpe inn fra underveis.
 11. T-skjorter: Vi har flere liggende, vi kan selge dem for en billig penge. Wibeke kan sortere dem på fredag. De ligger på kontoret vårt oppe på Kulturverkstedet.
 12. Det blir fort dyrt å skulle hyre fotograf til å ta bilder under kurset. Vi må heller oppfordre deltakere og foreldre til å sende oss gode bilder. Birgitte sier ja til å lage stemningsrapport (på facebook) fra åpningsdag og avslutning .
 13. Trond skal få Silje til å lage fiolin-bakside på flyerne slik at vi får med sponsorene.
 14. Hvem skal overnatte 28. til 29. juni? Maren og Carl Ninian finner ut.
 15. Istendenfor bli kjent-leker for alle tar vi det kun for det yngste. Birgitte, Tiril og Emilie får ansvar for dette. Birgitte og Tiril må lage fadderordning.
 16. Hva skal vi bruke et eventuelt overskudd til ? Skal vi kjøpe instrumenter, skal vi dra på tur? Kor ska vi reis hen? Det kom opp forslag om Island og Wien, og forslag om påsketider. Dette må det i så fall settes ned en komité til. Forslår at dette tas opp igjen etter sommeren.

Neste møte skal være onsdag 24. juni kl. 17 :00 på Ungdomslokalet.

Møtet er hevet!

 


 

Referat møte i VUS 12.10.2015

Sted: Biblioteket

Tilstede: Siv Lindseth, Birgitte Mikalsen, Knut Solberg, Per Christian Enger, Maren Lindseth Pettersen, Nina Ludvigsen og Trond Wika.

1. Regnskap for Toppenkurset 2015.

Per Christian ta kontakt med Norsk kulturråd for å høre hva beløpet på 80 000 kr  gjelder. Så langt ser det ut som vi har 330 000 kr i utestående inntekter. Vi går trolig i pluss. Dessuten har Nina hatt ca 2000 kr liggende i våpenskapet hjemme. Dette er kollekt fra lunsjkonsert, og de er satt inn på konto.

2. Regnskap for delprosjekt Toppenkurset 2015.

Vi må ha revisorgodkjent Toppen-regnskapet for å få utbetalt 200 000 kr fra Frifond kompetanse (Norsk musikkråd). Regnskapsfører Ina Øybakken på Regnskapshuset og Trond må se delprosjektregnskap. Dernest må regnskapet sendes til revisor. Skal bare se over regnskapet knyttet til Frifond og Nordisk Kulturfond. Spesifikt: Mesterklasse og nordnorsk dirigentløft.

3. Tidsrom for Toppenkurset 2016.

Forslag om 4. – 10.7. Maren har sendt e-post til Toppen for å høre når det er ledig.

Kammermusikk: Ha det med i påmeldinga. Sette lærere til de forskjellige ensemblene på forhånd.

Må ha felles møte rett før for alle involverte.

 

4. Rapportering

 • Nordland fylkeskommune (Knut)

Ant. deltakere knyttet til de forskjellige delprosjektet. Antall kommuner. Osv

 • Norsk musikkråd (Knut)

Kort oppsummering. Legg ved bilder m/tekst. Totalt ant deltakere. Deltakere over og     under 26 (1989).

 • Norsk kulturråd

Faglig rappeort. Presseomtale der det er relevant. “Musikkpedagogen”.

 • UNOF sentralt og UNO Nordland (Maren)

5. Planer for VUS i høst og neste år.

 • Skolekonserter denne uka. Onsdag på Granmoen. Ikke orkesterøving. Avreise fra Unngdomslokalet kl. 16.30, øving kl. 17, konsert kl. 18.
 • Onsdag 21. oktober: Musikkverkstedet (Toril Fosby) kommer og skal få demonstrasjon av strykeinstrumenter.
 • 28. oktober: Eventyrkonsert i samarbeid med orkesterforeninga. Bamsefars fødselsdag (de aller yngste),  Eventyret om den stjålne fiolinen (de yngste får være med på utdrag) og Leketøyssymfonien.
 • 14. november MiN-emsemblet kommer. Fribilletter til VUS-medlemmer og foreldre.
 • 8. desember Engegård-kvartetten kommer og spiller Sibelius. Trond har spurt om VUS eller orkesterforeninga får være med.
 • 16. desember Julekonsert med VUS og orkesterforeninga. Julebord etterpå.
 • Seminar 8. – 10. januar. For å prøve å få deltakere fra andre steder enn Mosjøen, skal vi prøve å få instruktører fra andre steder også.

Seminaret må meldes inn til UNOF Nordland av Trond.

Junior- og et kammerorkester. Fellesnummer.

Birgitte søker kommunen om midler til seminaret. Frist 15.10.

 • Ski- og spillehelg. Vi skal sjekke ut helgene 12. – 14.2 og 8. – 10.4. Trond sjekker.
 • Unge Solister 5. (Kulturbadet) og 6. mars (Mosjøen Kulturhus)
 • 12. – 16. mars Strykerkammeratene ønsker samarbeid om et kammerorkester. Dette vil gjelde de eldste.

6. Nytt møte

Nytt møte blir 9. november kl. 19.15 på biblioteket. Vi starter med planlegging av vinterseminaret.

 


 

Referat fra styremøte i VUS 20/08-2013

 
Oppmøte: Martha Mikalsen, Per Christian Enger, Trond Wika, Tor Alvin Wika, Knut Solberg (ved starten av møtet vedr. Rambergseminaret)
 
Referatsaker:
– Regnskap 2012: status om revisjon
Seminar Ramberg i Lofoten: Reisemåte og kontingentstøtte
– Øvrige seminardatoer
 
Rambergseminaret
– Vi ble enige om å leie en minibuss og kjøre til Ramberg slik vi gjorde i fjor. Da får vi med oss kontrabasser og celloer på en forsvarlig måte.
– Det er fremdeles mulig å melde seg på kurset. Så langt er det kun 5 påmeldte fra VUS.
– VUS dekker deltakeravgiften til sine deltakere.
– UNOF Nordland regner med å kunne dekke reiseutgiftene.
 
Toppenkurset
– Deltakernes evaluering av kurset er overveiende særdeles postiv. Nesten alle vil komme tilbake. Skjemaene inneholder noen kritiske bemerkninger og noen forslag til forbedringer. Det er kommet svært mange forslag til program for neste års kurs.
– Vi innkaller til medlemsmøte med høstfest og evaluering av Toppenkurset på Kulturverkstedet (eller Gilles, Jakobserbrygga, Vikgården) torsdag 12/9 kl 19:30.
– Det er et ønskelig at man har budsjett/regnskap tilgjengelig på regneark under planleggingen av kurset slik at vi har god kontroll på totaløkonomien underveis.
– For årets kurs ligger det an til et underskudd på ca kr 50.000,-, men det er knyttet en del usikkerhet til noen poster.
– Kammermusikk: Toppenkurset bød på mange flotte framføringer, men det er vanskelig å finne tilstrekkelig tid til innstudering av større  kammermusikkverk i løpet av kurset. Trond luftet tanke om en kammermusikkuke i forkant av Toppenkurset til neste år. 4 – 5 ulike ensembler kan turnere til 4 – 5 ulike konsertsteder spredt over hele Helgeland. Tilsammen utgjør dette en festival som passer godt inn i satsningen på “kulturisme”. Det er sendt en henvendelse til Helgeland Museum om mulig samarbeid. Dette bør økonomisk og administrativt holdes utenom Toppenkurset, men likevel sees i sammenheng mht. musikalsk og besetningsmessig planlegging.
– Vi ble enige om å betale kr 10.000,- for bestillingsverket PLAY. Det tilsvarer det Eline Sundal fikk for tilsvarende oppdrag i fjor og er det beløpet Bergmund Skaslien ble forespeilet på forhånd.
– Det blir satt opp regnskap for bevilgningen til administrasjon fra Vefsn Kommune.
– Martha sender utbetalingsanmodning for utestående bevilgninger. Sjekker Helgelandsstiftelsen.
– Trond sender en ny henvendelse til Vega for utbetaling av honorar. Det sjekkes om hvorvidt honoraret derfra for 2012 ble utbetalt.
– Per Christian oppdaterer regnskapet fortløpende.
– Trond blir honorert i samme størrelsesorden som i fjor og Franziska får det hun har sendt regning på.
– Neste år er det viktig at vi gjør avtaler med instruktørene, som innbefatter alt av evt. tilleggshonorar, i god tid før kurset.
Årsplan – Høstsemesteret
Trond gjennomgikk årsplanen for høstsemesteret –
– 6. – 8. september, UNOF-seminar på Ramberg i Lofoten
– 16. – 18. september, ESTA strykerdag i Mosjøen, med Øyvind Gimse og Arvid Engegård som foredragsholdere og påfølgende utøverprosjekt under ledelse av Arvid Engegård med åpningskonsert i Tiendebytte. Deltakere fra VUS i Høsten fra Årstidene m.m.
– 2. og 3. oktober, JUST BIBER. Workshop og konsert på Kulturverkstedet.
– 4. – 6. oktober, UNOF/Strykekameratene seminar på Mo.
– 25. – 27. oktober, Rybak-seminar på Mo, arr. Prima musikkskole
– 4. – 8. november, David Monrad Johansen – jubileumsuke
– 22. – 24. november, UNOF-Kammerseminar i Mosjøen
– 11. desember, Julekonsert i Dolstad kirke

 

________________________________________________________________________________________________

 

Referat fra Ekstraordinært årsmøte i VUS – 23/1 2013

Oppmøte: Birgitte Mikalsen, Tora Vrålstad, Franziska Wika, Hans Christian Wika, Jostein Johansen, Maria Emilie Øyen, Per Christian Enger, Randi Valla, Stine Gartland, Svein Øyen, Lene Bolstad, Tor Alvin Wika og Trond Wika.

Referent: Tor Alvin Wika

 1. Konstituering.

  Valg av møteleder – Martha Mikalsen

  Valg av referent – Tor Alvin Wika

  Registrering – 13 frammøtte

  Godkjenning av saksliste – Godkjent

   

 2. Godkjenning av revidert regnskap 2010.
  Leder i VUS, Martha Mikalsen la fram regnskapet for 2010 i Knut Solbergs fravær. Vedtak: Godkjent med merknad om den store forsinkelsen

 3. Godkjenning av revidert regnskap 2011.

  Martha la også fra regnskapet for 2011. Vedtak: Godkjent med merknad om forsinkelsen.

   


Referat fra styremøte i Vefsn Unge Strykere – 7/2-2013

Oppmøte: Tor Alvin Wika, Trond Wika, Martha Mikalsen, Per Christian Enge, Jostein og Knut Solberg

Referent: Tor Alvin Wika

 1. Økonomi ved Knut Solberg
  – Prosjektregnskapet har blitt revidert av Merete Sæterstad ved PWC.
  – Regnskapet er revidert etter ISA 400, men Nordisk Kulturfond krever en revisjon i henhold til ISA 800.- Knut er i dialog med saksbehandleren.- Martha og Per Christian tar kontakt med Tor Gunnar Jarnes i økonord for å sikre rutinene for levering av kvitteringer og liknende.
 2. Årsmøte
  – Vi planlegger å ha årsmøtet 13. mars.
 3. Tur til Serbia
  – Vi vurderer alternativer til Serbiaturen på grunn av usikkerhet rundt økonomien for turen.
  – Trond tar kontakt med UNOF-styret for å spørre om vi kan omdisponere støtten vi fikk til Serbiaturen til å dra på en annen utenlandsreise.
 4. Toppenkurset
  – Tor Alvin lager et infoskriv som sendes rundt om kring til kulturskoler og orkestre.- Vi velger å ha tre måltider + kaffe/frukt/yoghurt på Toppen.
  – Vi må være obs på diverse søknadsfrister for ulike midler.