Orgel i samspill

Unge organister inviteres til et unikt kurs med fokus på samspill. Kurset samler unge musikere fra Norge og Europa til en uke med musikalske eventyr på Vefsn Folkehøgskole «Toppen» i Mosjøen, Nordland.
Orgelklassen har plass for inntil seks organister i alderen 13 – 26 år. Det er rundt hundre deltakere på Toppenkurset. Disse er inndelt i symfoniorkester, ungdoms- og juniororkester, pianoklasse og orgelklasse. Vi søker å utvikle de unge organistenes samspillferdigheter ved å legge til rette for samspill med instrumentalister, kammerensembler eller kammerorkester.
Stor internasjonal deltagelse skaper møter med profesjonelle kunstnere og utvider både det kunstneriske og det menneskelige perspektivet. Kunstnerisk leder for Toppenkurset er Trond Wika og mangeårig dirigent er Nicolas Carthy.

Kurset «Orgel i samspill» starter opp fredag ettermiddag 3. juli – to dager før Toppensymfonikerne. Dette for å forberede møtet med de andre musikerne. Kurset avslutter med en kirkekonsert torsdag kveld 9. juli. På denne konserten deltar hele Toppenkurset sammen med organistene og diverse kammermusikkgrupper. Toppensymfonikerne holder sin avsluttende symfoniske festkonsert tre dager etter dette.

Stipend
En deltaker kan få oppgaven med å spille Johann Georg  Albrechsberger sin konsert for orgel og strykere. Deltakeren får et stipend som dekker reise og opphold under Toppenkurset. For å komme i betraktning må det dokumenteres nivå ved innsending av lydopptak. Øivind Mikalsen og Lars Notto Birkeland er jury.

Repertoar:
Ved påmelding må deltakerne velge et av de forhåndsbestemte verkene fra repertoarlisten:

Legges ut snart!

Ved flersatsige verk kan ikke deltakeren påregne å få spille alle satser på konsert.

Kom gjerne med andre ønsker. NB! må meldes i god tid. Ta kontakt om du vil ha tips til annet repertoar. Hvis du trenger å få tilsendt noter bes du å ta kontakt med Øivind Mikalsen.

Annen info:
Orgler til disposisjon under Toppenkurset:
Marcussen & Søn fra 2010 med to manualer og pedal – 29 stemmer.
Hans Adolph Albrechtsen fra 1846 med et manual og pedal – 7 stemmer.
Heicko Lorentz 2014 orgelpositiv med 4 stemmer.
Hugo Mayer Orgelbau 1994 med to manualer og pedal – fire stemmer.
Harmonium
Elektronisk kirkeorgel

Instruktører på orgelkurset:
Lars Notto Birkeland, universitetslektor ved Norges Musikkhøgskole og kantor i Akershus slottskirke.
Øivind Mikalsen, kantor i Dolstad kirke Mosjøen.
Mila Ortgies Thoors, organist i Klosters Kyrka, Eskilstuna, Sverige.

Praktisk informasjon:
Orgelklassen mottar tilskudd som forutsetter medlemskap og Kirkemusikksenter Nord  sin egen orgelklubb (orgelklubben Fridthjov). Klubben er innmeldt i organisasjonen Ung kirkesang. Medlemskap i denne er kun aktuelt for norske deltakere, og er selvfølgelig frivillig. Vi anbefaler våre deltakere å søke støtte til deltakelsen hos sitt lokale menighetsråd/kirkelige fellesråd.

De Unges Orkesterforbund (UNOF) jobber for at alle skal kunne spille i orkester. UNOF vil ikke at økonomi skal være et hinder for at barn og ungdom skal kunne spille og utvikle seg musikalsk. Derfor har UNOF har fått støtte av Kulturdepartementet for å tilby subsidierte plasser på sommermusikkskolene. Norske deltakere som ellers ville hatt problemer med å betale, kan få dekket enten hele eller halve deltakeravgiften. Les mer om dette her.
Nordiske deltakere utenom Norge kan søke Toppenkurset om stipend for inntil kr 2500 for å delta i orgelklassen.

Egenandelen for å delta er kr 4300 og det sendes ut faktura til deltakerne med betalingsfrist 1. mai. Beløpet dekker opphold, undervisning og mat under hele kurset. Deltakerne blir automatisk medlem i kirkemusikksenter Nord sin orgelklubb. Vi anbefaler våre deltakere å søke støtte hos sitt lokale menighetsråd/kirkelige fellesråd.

Ved påmelding må du skrive hvilke verk du ønsker å spille, sett de i prioritert orden fra 1-3. Hvis du trenger å få tilsendt noter bes du å ta kontakt med Øivind Mikalsen: oivind.mikalsen@gmail.com
Påmeldingsskjema finner du her

For spørsmål i forbindelse med orgelklassen, ta kontakt med:

Øivind Mikalsen
Kantor i Dolstad kirke
oivind.mikalsen@gmail.com
Tlf. 90019249

Tove Helen Bakkemo
Kirkemusikksenter Nord (KiN)
tb546@kirken.no
Tlf. 41648721

www.kin.no

Sponsorer: