Vefsn Unge Strykere

FORMÅL OG OPPGAVER

Vefsn Unge Strykere har til formål å vekke og stimulere interessen for musikk ved å:

  • bidra til å utvikle varige, positive og berikende fritidsaktiviteter
  • gi anledning til å spille sammen i orkester under kyndig ledelse
  • gi opplæring i orkesterspill til alle som ønsker dette, samarbeide med lokale musikkforeninger, musikkskolen o.l. for å skape et så rikt og positivt musikkmiljø som mulig
  • organisere så vel aspirantgrupper som samspillgrupper/kammergrupper
  • sikre Vefsn Musikkskoles elever et variert samspill-tilbud

Kontingent  2017

Kontingenten er kr. 150,- pr. år.  Vennligst innbetal til

Vefsn Unge Strykere
Postboks 424
8651 MOSJØEN
Kontonr. 4530.11.99868
Organisasjonsnummer: 980 823 717

Øvinger Ungdomslokalet i Mosjøen

  • Vefsn Unge Strykere øver fra 1630-1815.
  • De yngste starter og spiller sammen med de eldre fra kl 1700.
  • Kammerorkesteret øver fra ca kl 1730.
  • Orkesterforeningen øver som vanlig fra 1830-2100 og inngår som ensemble for elever ved MVS.
  • Vefsn Unge Strykere, Helgeland Unge Kammerorkester og Mosjøen Orkesterforening er samspilltilbud for elever i kulturskolen.