Årets kurs

Velkommen til TOPPENKURSET – International Summer Academy and Festival of Music 1. – 7. juli 2019!

Toppenkurset favner både en internasjonal musikkfestival med 15-20 konsertarrangementer og en internasjonal sommermusikkskole mer enn 100 deltakere. Festivalen er Nord-Norges største arrangement av sitt slag. Vefsn Unge Strykere har vært ansvarlig arrangør siden 2001 og foreningen har tatt utfordringen med å videreutvikle kurset til å bli en betydelig sommermusikkfestival i Nordland. I 2019 går vi sammen med Galleria kunstfestival og Byfesten for at festivalen skal bli enda bedre for publikum og deltakere.

I den kunstneriske profilen for 2019 kan deltakere og publikum se fram til kreative møter mellom ulike kunstformer. Hovedverket for symfoniorkesteret er Mussorgskijs «Bilder fra en utstilling», som reflekterer akkurat dette. Vi vil fortsette vårt fokus på kammermusikk, og videreutvikle kursene for instrumenter i fokus; obo, fagott, kontrabass, harpe og orgel. Dirigentkurset videreføres, med mulighet til praksis med de faste orkestrene. Det vil bli mulighet for individuelle timer og å delta på masterclass med fremstående lærere.

Repertoaret for symfoniorkesteret, ungdomsorkesteret og juniororkesteret vil ha stor spennvidde med flotte utfordringer for alle, og om ikke lenge vil alt bli offentliggjort!

Søknadsfrist er 1. april!

Vel møtt til musikalsk treningsleir i Mosjøen!

Internasjonal dimensjon

Musikk er et internasjonalt språk. Festivalen har en internasjonal dimensjon og deltakerne får kunnskap om hverandres kultur og tradisjoner med den klassiske musikken som innfallsport. Gjennom internasjonaliseringen får ungdommen  mulighet til unik nettverksbygging og vennskap over landegrensene. Samarbeidet med internasjonale kunstnere gir dessuten innblikk i ulike undervisningstradisjoner, metodikker og krav.  Intenst samarbeid mellom deltakere, utøvere og pedagoger forener flere generasjoner musikere.

I utdrag fra St 48 “Kulturpolitikk fram mot 2014” heter det: “Globalisering og internasjonalisering har gjeve nye handlingsrom for internasjonal kulturutveks­ling og skapt nye rammevilkår for utanrikskulturell innsats. Med utgangspunkt i kulturens eigenverdi handlar det fyrst og fremst om å leggja til rette for gjensidig kulturutveksling for å fremja kulturell og kunstnarleg utvikling. I dette perspektivet er det vel så viktig å styrkja importen av internasjonale kunst- og kulturuttrykk – særleg dei «smale» – som å fremja eksport av norske produkt. Kultur- og kyrkjedepartementet og Utanriksdepartementet vil samhandla nært om desse spørsmåla. I eit vidare samfunnsperspektiv har internasjonal kulturutveksling òg vorte viktigare for mellommenneskeleg forståing og i fredsskapande arbeid.”

I dette perspektivet ser vi vårt arbeid med Toppenkurset internasjonalt sommerakademi og musikkfestival.


Ungdomsfestival og Sommersymfoni

Programmet på Toppenkurset har et stort musikalsk spenn. Vårt programråd velger musikk ut fra pedagogiske og kunstneriske hensyn. Ungdommene er sterkt innvolvert i planleggings- og gjennomføringsprosessen.

Toppenkurset representerer en ungdomsfestival med ungdom som utøvere, formidlere og elever i møte med fremragende kunstnere og pedagoger, og unge musikere trenger orkestererfaring fra symfoniorkester.

Dermed sikrer Toppenkurset:

barn og unges tilgang til nyskapende kunst av høy kvalitet

barn og unges tilgang til profesjonelle kulturmøter

barn og unges egen produksjon av kulturelle ytringer i en profesjonell sammenheng

Utdanningsarena

Som utdannelsesarena har kurset en avgjørende betydning for utvikling av unge talenter både i vår landsdel, landet som helhet og i internasjonale musikkmiljøer. Det utlyses en konkurranse for å være solist med symfoniorkesteret på avslutningskonserten og det deles ut et  Toppenstipend for unge lovende talenter. Toppenkurset samarbeider med Norges Musikkhøgskole og henter internasjonale topputøvere og pedagoger. Toppensymfonikerne blir ledet av Nicholas Carthy. Carthy har dirigert de største orkestrene verden over og er en ettertraktet dirigent for ungdomsorkestrene i regi av «Jeunesses Musicales». I tillegg innehar Carthy et professorat ved University of Colorado. I tillegg er mange dyktige nasjonale og internasjonale musikkpedagoger engasjert under Sommermusikkskolen. Sommermusikkskolen har et nært samarbeid med flere høyere musikkutdanningsinstitusjoner og arbeider med en partnerskapsavtale med Norges Musikkhøgskole.

Musikalsk møte-og markedsplass

Toppenkurset er en musikalsk møteplass på Helgeland. Regionens kultursatsing blir profilert overfor våre nasjonale og internasjonale deltakere og utøvere ved sommermusikkskolen såvel på konsertarenaen. Samarbeidet med næringslivet gjør festivalen til et samarbeidsprosjekt  med stor samfunnsbyggende verdi.

På Toppenkurset skreddersyr vi et godt tilbud til den enkelte musiker, slik at alle har de beste forutsetninger for å få ei uke med musikalsk påfyll og inspirasjon til den videre utvikling.

Stort symfoniorkester med den verdenskjente dirigenten Nicholas Carthy. Instruktører hentet på øverste hylle fra inn- og utland. Vi tilbyr også juniororkester og pianoklasse med flotte pedagoger.

For å sørge for best mulig utvikling for deltakerne, har vi mange ekstra tilbud. Teori- og musikkhistorieundervisning samt komposisjon er også i år på programmet. Kammermusikkundervisning og kammerorkester har en selvsagt plass på timeplanen. I tillegg til dette tilbyr vi folkemusikk og improvisasjon. Enkeltundervisning er også viet mye plass hver dag, og hver deltaker vil få mye undervisning fra de mange instruktørene på kurset. Mesterklasser med de beste pedagoger arrangeres det flere av.

Toppenkurset har mye fokus på det utøvende, og gjennom uka arrangeres det flust av konserter hvor deltakerne kan fremføre stykker, øvd inn både på forhånd og under festivalen.

Friplass eller halv deltakeravgift.
De Unges Orkesterforbund gir støtte for å tilby subsidierte plasser på våre sommermusikkskoler. De som ellers ville hatt problemer med å betale, kan søke om å få dekket enten hele eller halve deltakeravgiften. Toppenkurset er et av UNOFs sommerkurs, og har du behov for redusert deltakeravgift, søk om dette her. Husk å markere for at du søker på Toppenkurset.

Spørsmål og forslag om program til Toppenkurset rettes direkte til kunstnerisk leder Trond Wika.