Orgelklasse

Timeplan orgelklasse TOPPENKURSET 2019

Sted

Justert 22.6

 
   

Fredag 28. juni

 

1600 -1800 Ankomst / Innkvartering / Bli kjent

Toppen

1800 Middag på hybelhuset

Toppen

1930 Vi spiller for hverandre og gjør oss kjent med ukens timeplan.

Dolstad

2130 Kveldsmat

Toppen

   

Lørdag 29. juni

 

0830

Toppen

0930-1130 Orgelundervisning/Øving

Dolstad / Trastvegen / Drevja

1200 Åpningsforestilling Festspillene Helgeland

Fru Haugans Hotel Hotellhagen

1330 lunsj

Dolstad

1500-1800 Felles undervisning, Gudstjenesteforberedelse, Improvisasjon

Dolstad / Trastvegen / Drevja

1900 Middag

Milano Restaurant

2000 Fritid/egenøving/festspill

Se festspillprogrammet www.festspillenehelgelands.no

   

Søndag 30. Juni

 

0800

Toppen

0915-1030 Forberedelser

Dolstad kirke

1100 Gudstjeneste

Dolstad kirke

1230 Kirkekaffe/Lunsj

Dolstad kirke

1400-1700 Orgelundervisning/Øving

Dolstad / Trastvegen / Drevja

1800 Middag

 

1900 Fritid/egenøving/Festspill

Mosjøen kulturhus

?000 Kveldsmat

Toppen

   

Mandag 1. juli

 

0830

Toppen

1000-1200 Kammermusikk

Toppen – gammelbygget

1200 Lunsj

 

1230

Toppen

1400 Åpning av Toppenkurset

Toppen

1500

Toppen

1600

Dolstad / Trastvegen / Drevja

1900 Kveldsmat og «bli kjent» samling

Toppen

2030 Klassisk festspillklubb Trio Stisica

Ungdomslokalet

2100 Orgeldemonstrasjon på Russisk (etter behov)

Dolstad kirke

   

Tirsdag 2. juli

 

0800

Toppen

0900-1130 Orgelundervisning

Dolstad / Trastvegen / Drevja

1130- 1230 Lunsjpause/Matpakke

 

1230-1400  Orgelundervisning

Dolstad / Trastvegen / Drevja

1400-1500 Teori/Direksjon/individuelle timer

 

1500

Toppen

1600 Transport til Drevja kirke

Russisk buss

1630-1830 Kammermusikk/folkemusikk/individuelle timer/Masterclass

Drevja kirke

1830 Transport tilbake til Toppen

Russisk buss

1830 Huskonsert på Toppen (for de som har anledning)

Toppen

1900-2000 Kveldsmat

Toppen

2000 Transport til sentrum

 

2030 Klassisk festspillklubb Selini Quartet

Ungdomslokalet

   

Onsdag 3. juli

 

0800

Toppen

0900-1130 Orgelundervisning

Dolstad / Trastvegen /Drevja

1130-1230 Lunsjpause/Matpakke(Lunsjkonsert på Kulturverkstedet?)

 

1200 Lunsjkonsert på Kulturverkstedet

 

1230-1400 Fritid/Øving

Toppen

1400 Transport til  Hemnes kirke

Russisk buss

1515

Hemnes kirke

1600- 1830 Kammermusikkøving

Hemnes kirke

1900 Konsert – Orgelsymfoni

Hemnes kirke

2030 Retur til Toppen

Russisk buss

   
   

Torsdag 4. juli

 

0800

Toppen

0900-1130 Orgelundervisning etter behov.

Dolstad

1130-1230 Lunsjpause/Matpakke

 

1230-1400 Orgel og Pianoklasse bytter plass

Dolstad

1400-1500 Teori/Direksjon/individuelle timer

Toppen

1500-1545 Middag (lærermøte kl 1530)

Toppen

1600 Avreise til Drevja for de som medvirker på konserten

Russisk buss

1630-1830 Forberedelse til konsert

Drevja kirke

1900 Konsert – Orgelsymfoni (Avslutning for orgelklasse)

Drevja kirke

2030 Retur til Toppen

 

2100-2200 Kveldsmat og utdeling av diplom til orgelklassen

Trastvegen