Påmelding

Her kan du melde deg på Toppenkurset 2020. Skjemaet sender ut e-postbekreftelse rett etter at påmeldingen er gjort. Søknadsfristen var 15. mars! Fyll ut dette skjemaet også når du melder deg på det alternative Toppenkurset slik at vi ha de opplysningene vi trenger.

Here you can sign up for Toppenkurset 2020. The form sends a confirmation mail shortly after the application is completed. The application deadline is March 15th!