Påmelding

Her kan du melde deg på Toppenkurset 2020. Skjemaet sender ut e-postbekreftelse rett etter at påmeldingen er gjort. Søknadsfristen er 15. mars!

Here you can sign up for Toppenkurset 2020. The form sends a confirmation mail shortly after the application is completed. The application deadline is March 15th!