Reiselederpåmelding

Alle reiseledere bes om å melde seg på ved å bruke dette skjemaet. Vi tilbyr reduksjon i kost- og losjiavgift, mot at reiselederen påtar seg vakter under kurset. De som er interesserte blir kontaktet nærmere om dette.