Historikk

Toppenkurset ble i 2001 opprettet for å berike tilbudet for Vefsn Unge Strykeres medlemmer og strykermiljøet i Nordland. Kurset ble fra første år arrangert på Toppen Folkehøgskole i Mosjøen. Vefsn Unge Strykere hadde selv blitt dannet 5 år tidligere, og med Trond Wika som instruktør og en ivrig foreldregjeng, var orkesteret i vekst. I Nordland var strykermiljøet svært sterkt, med mange orkestre og svært mange spillende medlemmer. Toppenkurset ble med en gang et fint tilskudd til de mange kursene som ble arrangert rundt om i fylket ellers i året. Allerede første år var det bra med deltakere, hele 47. Hovedsaklig fra Helgeland, men også en del utenfor. I tillegg til tre strykeorkester, var det også tilbud for pianister.

I 2002 vokste kurset mye i størrelse, både i antall deltakere (68) og i varighet (fra fire til seks dager). Nå fikk Toppenkurset også de første internasjonale deltakerne. 7 stykker, fra Sverige, Russland og Serbia, berikte kurset. Med lenger varighet, kunne man også tilby et bredt og helhetlig kurs, noe som har blitt gjort hvert år siden. 2002 var også første år hvor musikkcruise ble arrangert.

Året etter var i stor grad som 2002, bare at alt ble mye større. Samme lengde som før, men hele 89 deltakere og svært mange ulike tilbud av svært høy kvalitet. Samarbeid med Talentforum Nordland og økt internasjonal deltakelse. Fra Nederland og Sør-Afrika kom det nye deltakere til kurset, i tillegg til de landene som det har kommet deltakere fra tidligere. Det er tydelig at den sosiale delen av kurset har vært og er svært viktig, og en viktig faktor for miljøet og at deltakere kommer igjen og igjen.

I 2004 hadde kurset vokst helt til 98 deltakere, som kom fra store deler av Nord-Norge og Trøndelag. Et mangfoldig og stort sjangertilbud av høyeste kvalitet hadde befestet seg som et varemerke for Toppenkurset, noe som gjenspeiles i at mange deltakere er gjengangere at mange nye strømmer til kurset. Spesielt det rytmiske og improvisatoriske tilbudet var sterkt i 2004, i tillegg til et særdeles godt kammermusikktilbud.

Påfølgende år begynte Toppenkurset å drive mer digitalt. Nettstedet toppenkurset.no ble satt opp, med elektronisk påmelding og mer digital kommunikasjon. Antallet deltakere holdt seg stabilt med 96 deltakere. Kurset utviklet seg nå til en musikkfestival, med svært mange og gode konserter i Vefsn. Den internasjonale deltakelsen vokste enda mer, blant annet med mange deltakere fra Skottland.

2006 er et merkeår, hvor Toppenkurset for første gang hadde symfoniorkester. Med Nicholas Carthy som dirigent, en av de virkelig store dirigenter i verden, fikk kurset med en gang et symfoniorkestertilbud på ypperste nivå. Den brede internasjonale deltakelsen fortsatte, dette året også med deltakelse fra Italia og Frankrike. I tillegg til symfoniorkester var det også et juniorstrykeorkester og pianoklasse, sammen med en rekke ekstratilbud. Kurset inkluderte også konsert på verdensarvøya Vega, som aldri før i sin ti tusen-årige historie hadde hatt besøk av fullt symfoniorkester.

I 2007 hadde kurset igjen tre orkester, med en gjenopprettelse av ungdomsstrykeorkester. Som året før var det også en ung solist med symfoniorkesteret. Dette har hvert år blitt lyst ut, og mange unge, talentfulle musikere har søkt og fått opptre med Toppensymfonikerne. Dette året hadde Toppenkurset også deltakere fra Danmark og Vietnam. Mesterklasser ble også arrangert, som et resultat av meget dyktige deltakere og instruktører.

Året etter ble man nødt til å flytte kurset i tid, fra midten av august til i juli. Dette slo svært uheldig ut, og kurset tapte mange deltakere. Toppenkurset hadde derfor i 2008 72 deltakere. Likevel ble det gjennomført et kvalitativt godt kurs, med mange flotte konserter. Også på instruktørsiden kan man se en svært internasjonal gruppe, med pedagoger og utøvere på høyt nivå fra hele sju land.

2009 viste en liten framgang i antall deltakere, men man merket at det var vanskelig å bygge opp kurset igjen etter endringen av tidspunkt. De 75 deltakerne gjorde imidlertid sitt for å skape nok et fantastisk kurs, med hele 13 konserter. Det enestående mangfoldet i tilbud ble videreført, og musikkcruiset til ytre Helgeland fortsatte å være en attraksjon for deltakerne.

Ettersom Norsk Ungdomssymfoniorkester ønsket å legge sin samling til Nordland Musikkfestuke i Bodø, inngikk Toppenkurset i 2010 et samarbeid med dem. Det samarbeidet viste seg å bli svært fruktbart. Av plassmessige hensyn ble kurset flyttet til Sandvik Folkehøgskole, litt utenfor Mosjøen i flotte omgivelser. Festivalen inneholdt nå to fulle symfoniorkester, hvor Toppensymfonikerne ble ledet av Nicholas Carthy og Norsk Ungdomssymfoniorkester av Peter Szilvay. Mange deltakere var med i begge orkestrene. John Lill var klavérsolist med NUSO, og dette utløste at Helgeland Sparebank og Vefsn Kommune sammen gjorde et generøst innkjøp av nytt Steinway-flygel til Mosjøen Kulturhus, et flygel som har gledet både musikere og publikum hver dag siden. Samarbeidet med NUSO hadde mange synergieffekter. Flere dyktige instruktører, deltakere fra hele Norge og mange utland, og flere ressurser i en tid med vanskelige økonomiske forhold. Det ble også arrangert pianoklasse og juniororkester.

2011 ble et nytt godt år. God markedsføring av tilbudet etter fjoråret og samarbeid i regionen bidro til stor deltakelse særlig fra Lofoten og Trøndelag, i tillegg til mange andre deler av landet. 85 deltakere var et tegn på at tilfanget av kursdeltakere var på god vei opp. Internasjonal deltakelse fremdeles sterkt, med blant annet store delegasjoner fra Serbia og Russland (som i alle år). Etter gode erfaringer fra året før, ble elektronisk utsendelse av noter fortsatt. Digitalisering av prosesser har vist seg å være bra, men kun i kombinasjon med fysisk kommunikasjon. Festivaldelen fortsatte å være sterk, og hver eneste konsert viser et mangfold av musikk og utøvere.

Året 2012 ble et fantastisk år. Igjen ble det tre orkestre, med et symfoniorkester på det samme høye nivået som før, et ungdomsstrykeorkester og juniorstrykeorkester, samt stor pianoklasse. En satsing på nyskrevet musikk og improvisasjon brakte midler til å få et spesialskrevet verk for junior- og ungdomsorkesteret. Den nordiske deltakelsen var meget sterk i 2012, noe som var mulig med stor støtte fra Nordisk Kulturråd. I tillegg kom det nye deltakere fra Kroatia. Hele 39 av 104 deltakere kom fra utlandet, noe som gjør at Toppenkurset er den desidert mest internasjonale sommermusikkskolen i Norge. Den internasjonale deltakelsen har gitt kurset høy faglig kvalitet og en sosial dimensjon uten like. Deltakerne reiser hjem med stort faglig påfyll, mye inspirasjon og venner fra mange land for hele livet.

Covid-19 forandret mulighetene for sommerkursene. Toppenkurset var et av få sommerkurs som ble hold fysisk i 2020. På grunn av restriksjonene kunne vi ikke ta i mot utenlandske deltakere, og heller ikke innlosjere deltakere på folkehøgskolen. Som direkte følge av Corona-tiltakene ble det lagt opp til nettbasert enkeltundervisning og mesterklasser. Med norske deltakere fra hele landet ble det imidlertid en fantastisk konsert med Beethovens 5. Symfoni i Mosjøen kulturhus.

Toppenkurset er en suksesshistorie som har gitt Vefsn, Helgeland, Nord-Norge og hele landet en institusjon som hvert år gir unge musikere inspirasjon og spilleglede, skaper vennskap og bidrar til kontakt og samarbeid på tvers av landegrenser.