Priser

Priser gjeldende for 2019

Prisene for kurset er som følger:

Deltakeravgift *: kr 3800,-
Deltakeravgift *, søsken fra nr. 2: kr 3300,-
Deltakeravgift reiseleder **: kr 3400,-
Deltakeravgift ved privat innkvartering ***: kr 3000,-
Deltakeravgift ved privat innkvartering ***, søsken fra nr. 2: kr 2500,-
Ekstra natt: kr 400,-

* Overnatting, alle måltider og instruksjon
** Overnatting og alle måltider
*** Alle måltider og instruksjon

Innbetales til kontonummer: 4530 11 99868 innen 1. juni
Merk betaling med navn.

Musikalsk og lærerik sommer for alle!

De Unges Orkesterforbund jobber for at alle skal kunne spille i orkester. Vi vil ikke at økonomi skal være et hinder for at barn skal kunne spille og utvikle seg musikalsk. Vi har fått støtte av Kulturdepartementet for å tilby subsidierte plasser på sommermusikkskolene. De som ellers ville hatt problemer med å betale, kan få dekket enten hele eller halve deltakeravgiften. Klikk her for å komme til søknadsskjemaet. Husk å markere for at du søker på Toppen sommermusikkskole. Enkelt og greit 🙂