Priser

Priser gjeldende for 2023

Prisene for kurset er som følger:

Prisene for kurset er som følger:
Deltakeravgift *: kr 5 400,-
Deltakeravgift *, søsken fra nr. 2: kr 5 000,-
Deltakeravgift reiseleder **: kr 5 000,-
Deltakeravgift ved privat innkvartering ***: kr 4 500,-
Deltakeravgift ved privat innkvartering ***, søsken fra nr. 2: kr 4 000,-
Ekstra natt: kr 400,-

* Overnatting fra 30.06. – 07.07., alle måltider og instruksjon
** Overnatting fra 30.06. – 07.07., og alle måltider
*** Alle måltider og instruksjon

(Full pris for Toppenkurset er egentlig over 12 000 kr, men Toppenkurset støtter deltakerne med beløpet som overstiger deltakeravgiften. Deltakeravgiften dekker bare mat og overnatting på folkehøgskolen, og knapt nok det)

Faktura med betalingsfrist 1. juni vil bli sendt ut sammen med bekreftelse på at man har fått plass.

Avmeldingsfrist er 15. mai. Ved avmelding mellom 15. mai og 1. juni vil man kunne få refundert 50% av kursavgift. Ved avmelding etter 1. juni er det kun ved framvising av legeattest man får refundert full kursavgift.

Friplass eller halv deltakeravgift.
De Unges Orkesterforbund gir støtte for å tilby subsidierte plasser på våre sommermusikkskoler. De som ellers ville hatt problemer med å betale, kan søke om å få dekket enten hele eller halve deltakeravgiften. Toppenkurset er et av UNOFs sommerkurs, og har du behov for redusert deltakeravgift, kan du få støtte gjennom “Orkester for alle”. Les mer om ordningen, og send inn søknad her. Husk å merke at du søker på Toppenkurset.