The Pink Floyd Project og Toppenkurset

Som noen av dere har lagt merke til, er det lagt inn en mulighet til å krysse av for The Pink Floyd Project i søknadsskjemaet til Toppenkurset. Den 2. og 3. juli 2016 setter The Pink Floyd Project (PFP) opp en produksjon av «The Wall» i Mosjøen Kulturhus i samarbeid mellom PFP og Toppenkurset 2016. Det settes sammen et kammerorkester bestående av strykere og en liten messinggruppe (horn, trompet, og trombone). Prøvene planlegges å starte onsdag 29. juli.

Kursdeltakerne får her en fin erfaring fra musikalsk samarbeid med progressiv rock og rockemusikere. Vi ser at man på flere områder aner en utvisking av skillet mellom ulike musikktradisjoner.  En slik erfaring være uvurderlig for unge, ressurssterke musikere. Et lydbilde forsterket av orkestrale krefter er en musikalsk vending som uten tvil vil tilføre sterke ressurser til produksjonen av «The Wall». Produksjonen, som planlegges å utspille seg i to til tre konserter (over to dager), forventes å tiltrekke et publikum på totalt ca. 1000. Kammerorkesterets medlemmer arbeider som en del av bandet, og omvendt. Arrangementer utarbeides med utgangspunkt i The Wall (studioalbumet) og Pink Floyds og Roger Waters live-opptak av The Wall (hvor symfoniske krefter for øvrig noen ganger er tilstede).
Samarbeidsprosjektet er en del av Toppenkurset, men kurset i progressiv rock 29. juni – 3. juli er altså før ordinær kursstart som blir 4. juli. Vi tar sikte på at det ikke skal bli ekstra kursavgift for dette forkurset.

12814069_962681203787160_6207402806709594858_n

Legg inn en kommentar