Musikk uten grenser

Tredje juli ankommer igjen over hundre unge musikere Toppen! Er du en av de?

Vi håper i alle fall det. Øverst på programmet står i år selveste Dvoraks niende symfoni. “Fra den nye verden” er den kalt, og skildrer Dvoraks inntrykk fra et møte med en fantastisk og ny del av kloden. Og å være med på å binde sammen verden er en av Toppenkursets visjoner. Kriger, fremmedfrykt og stengte grenser preger oss mer og mer. På Toppen fins ingen av disse kunstige grensene, og deltakere fra alle verdenshjørner skal få oppleve samspill og samhold. Lese flere Musikk uten grenser

Vinterbarokk på Toppen

Det arrangeres vinterkurs 9.-11. januar 2015 på Vefsn folkehøgskole, Toppen, Mosjøen.

Innføring i barokk oppføringspraksis med utgangspunkt i populære verker av Vivaldi og Corelli. Bruk av ornamentikk, improvisasjon, demonstrasjon av originalinstrumenter og stemming av cembalo vil inngå i kurset.

Et fellesrepertoar, hvor juniorene medvirker, som består av enkle barokke dansesatser og innslag av norsk folkemusikk med røtter i barokken.

Lese flere Vinterbarokk på Toppen